Cambodjaanse waardering voor Vincent van Gogh

Op donderdag 16 januari ontvingen wij in het Dienstencentrum in Venray, uit handen van Dr. Jacques van Hoof, een certificaat van waardering namens het Khmer-Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh, Cambodja.

In oktober 2019 werd een volledig gereviseerd ECT apparaat van Vincent van Gogh overgedragen aan Dr. van Hoof. In Cambodja kan het ECT apparaat ingezet worden bij de behandeling van mensen met een ernstige depressie.

ECT-behandeling

Elektrische Convulsie Therapie (ECT) is een behandeling waarbij korte stroomstootjes in het brein een epileptisch insult opwekken. ECT is de meest effectieve behandeling bij ernstige depressies. In Nederland worden zo’n 700 mensen per jaar behandeld met ECT. Bij 50 tot 90% van de mensen zijn de klachten sterk verbeterd, bij 50 tot 60% zijn de klachten zelfs helemaal verdwenen. Vincent van Gogh past deze behandeling toe bij mensen met een hevige depressie waarbij geen andere behandeling aansloeg. De behandeling vindt plaats in het ziekenhuis, waar de patiënt onder narcose wordt gebracht. De ECT-behandeling zelf duurt slechts 30 tot 60 seconden.

Verbetering van de zorg

Vincent van Gogh wil graag bijdragen aan verbetering van de geestelijke gezondheidszorg, ook over de grenzen van Nederland heen. Vandaar het initiatief om het ECT apparaat te schenken aan het ziekenhuis in Cambodja.

Psychiatrie in lage inkomenslanden

Dr. van Hoof (zenuwarts en neuroloog), nu gepensioneerd, was in zijn werkzame leven verantwoordelijk voor de opleiding tot psychiater bij ggz-instelling Reinier van Arkel en de Radboud Universiteit en bij Vincent van Gogh werd hij als tweede psychiater (second opinion) gevraagd voorgestelde ECT behandelingen te beoordelen. Na zijn pensionering is Dr. van Hoof in lage inkomenslanden, zoals Sri Lanka, Vietnam en Cambodja, als vrijwilliger les gaan geven aan psychiaters. In deze landen is de psychiatrie veelal onderdeel van de reguliere gezondheidszorg.

In Cambodja staat de behandeling en benadering van mensen met psychiatrische problematiek nog in de kinderschoenen. Daar waar wij in Nederland zo’n 3700 werkzame psychiaters hebben, zijn dit er in Cambodja slechts 100, waarvan 20% in het Khmer-Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh werkt. Alleen in dit ziekenhuis al komen er per dag ongeveer 800 nieuwe patiënten bij. Een psychiater ziet op één ochtend gemiddeld 40 patiënten. Een enorm aantal. In gesprek gaan met een patiënt is in Cambodja geen onderdeel van de behandeling. Behandeling bestaat vooral uit het voorschrijven van medicatie.

Dr. Van Hoof gaat in Cambodja ECT als behandelvorm introduceren. Hij is in overleg met de ministeries en neemt de ECT-opleiding van de psychiaters voor zijn rekening. Op dit moment wordt het apparaat gebruikt voor trainingsdoeleinden.