Eén rechtstreeks nummer voor verwijzers voor crisisdienst 18+ in Noord- en Midden-Limburg

Ggz-organisaties Vincent van Gogh (VvG) en MET ggz implementeren vanaf 2 april 2024 gezamenlijk een rechtstreeks telefoonnummer voor verwijzers rondom hulp bij psychiatrische crisisvragen. Een gespecialiseerde ggz-medewerker beoordeelt of daadwerkelijk sprake is van een psychiatrische crisis of dat er andere passende hulp nodig is.

In Noord-Limburg zet Vincent van Gogh al langere tijd buiten kantooruren en in de weekenden een ggz-triagist in. Vanaf 2 april gaat ook MET ggz in Midden-Limburg deze werkwijze hanteren.  

Hoe werkt het?

De ggz-medewerker maakt een inschatting van de aard en ernst van psychiatrische klachten. Met zijn/haar expertise is de medewerker in staat om kritieke situaties in te schatten en te beoordelen of een crisisinterventie nodig is en zo ja welke. De medewerker kent ook de wegen om de hulp op of af te schalen als de situatie daarom vraagt.

Voor wie?

Verwijzers - huisartsenposten, ambulance, SEH en politie - in Noord- en Midden-Limburg kunnen voor volwassenen (18+) voortaan rechtstreeks via het nieuwe directe telefoonnummer de dienstdoende ggz-medewerker raadplegen. Door deze gezamenlijke aanpak worden mensen in een psychiatrische crisis snel doorgeleid naar de juiste hulp en worden de benodigde zorggelden doelmatig ingezet.

Verwijzers zijn geïnformeerd over het (geheim) telefoonnummer, dat uitsluitend voor hen beschikbaar is. De oude nummers voor Noord- en Midden-Limburg vervallen.