Gebiedsteam Venray en Verslavingszorg ontvangen netwerkpartners op nieuwe locatie

Sinds eind februari werken gebiedsteam Venray en Verslavingszorg vanuit hun nieuwe locatie aan de Leunseweg in Venray. Vorige week donderdag ontvingen de collega’s zo’n 70 huisartsen, POH’s, gemeente vertegenwoordigers en andere zorgprofessionals uit hun netwerk.

Behandelaren, verpleegkundigen en andere collega’s werkzaam op deze locatie, informeerden de gasten over het behandelaanbod en hoe het gebiedsteam zorg verleent. Het leverde geanimeerde gesprekken op, verbinding en inzicht in allerlei behandelingen. De uitroep ‘wat leuk, om je nu ook live te ontmoeten’, kwam regelmatig voorbij.

De gedachte achter gebiedsgerichte zorg is de psychiatrie weer toegankelijk maken, door te werken vanuit positieve gezondheid en in brede gebiedsteams. Waar de hele mens en zijn of haar verhaal gezien wordt. Daarbij ligt de focus op het vergroten van mentale weerbaarheid en zelfredzaamheid. Onze bedoeling is om iedereen die verwezen wordt zo snel mogelijk te zien en we starten meteen met begeleiding en behandeling. Zodat we er kunnen zijn voor mensen op het moment dat ze ons het hardst nodig hebben. En daar hebben we onze netwerkpartners natuurlijk ook bij nodig. 

In de verschillende ruimten kregen gasten informatie over het behandelaanbod en uitleg over de inhoud van de behandeling. De rondgang eindigde met een hapje en drankje, verzorgd door de collega’s en cliënten van 'Het Buurthuis' en de 'Bloementuin'. Op deze locaties kunnen cliënten die dat willen, activiteiten ontplooien op gebied van koken, tuin, techniek en creativiteit. 

Al met al een zeer geslaagde kennismaking met vele mooie ontmoetingen.