Gilde, Vincent van Gogh en Dichterbij starten opleiding

Meteen aan de slag als zorgmedewerker met de juiste kennis voor de juiste doelgroep. Dat is tegenwoordig een hele uitdaging. Daarnaast verandert ook de zorgvraag, deze wordt specifieker per cliënt en vraagt daarom om een holistische benadering en andere competenties van zorgpersoneel. Competenties die zich richten op twee verschillende domeinen binnen de zorg; verpleging én agogisch begeleiden. Ggz organisatie Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en Dichterbij starten samen met Gilde Zorgcollege een gecombineerde opleiding die de kennis over deze domeinen samenbrengt en waarin studenten tegelijkertijd worden ondergedompeld in de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Vanaf aankomend schooljaar 2022/2023 start de nieuwe mbo-opleiding Verpleegkundig Begeleider in Venray.

Competenties op twee domeinen
Een Verpleegkundig Begeleider richt zich op twee domeinen; het handelen en denken van een verpleegkundige en de inzichten en skills van de agogische begeleider. De organisaties Vincent van Gogh en Dichterbij werken met specifieke doelgroepen namelijk gehandicapten en cliënten met psychische problemen. De complexiteit van de doelgroepen vragen van een Verpleegkundig Begeleider kennis van de menselijke geest én van het lichaam. Je moet vaardig zijn om altijd verder te kijken bij bepaalde situaties. Bijvoorbeeld ook naar wat er speelt in de omgeving van een cliënt. Als Verpleegkundig begeleider ben je een allrounder die de totale begeleiding en verzorging van een cliënt kan bieden.

Over de opleiding
Een holistische visie op zorg staat centraal bij deze opleiding, waarbij studenten meteen leren in én van de praktijk bij Dichterbij of Vincent van Gogh. De studenten zijn vanaf leerjaar 1 gebonden aan een van deze twee organisaties en gaan meteen stage lopen om kennis te maken met de verschillende afdelingen, doelgroepen en de variërende problematieken van cliënten. Tijdens de opleiding maken ze ook een uitstapje naar de andere organisatie om een kijkje te nemen in een andere branche. De inhoud van dit praktijkleren, wordt samen met Gilde Zorgcollege vormgegeven. De lesstof is dus gericht op de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg, om binding met een van de organisaties te krijgen.

Het is een praktijkgerichte bol-opleiding, die op de onderwijslocatie van Gilde Zorgcollege in Venray wordt aangeboden. Na vier jaar behalen studenten niet één, maar twee diploma’s.

​​​​​​​In het derde jaar van de studie, krijgen studenten de mogelijkheid om over te stappen naar een bbl-opleiding. Ze gaan dan tegelijkertijd werken en leren bij een van deze twee organisaties. Natuurlijk met een grote kans op een vaste baan als Verpleegkundig Begeleider bij Vincent van Gogh of Dichterbij.