Pilot ‘Hendig’ goed voorbeeld voor verbetering jeugdhulpverlening

Hendig is er voor gezinnen en staat voor meer, betere en simpelere samenwerking tussen gezinscoaches en ondersteuners, hulp- en zorgverleners en tussen gemeente en netwerkpartners.

Hendig is een samenwerking tussen de gemeente Peel en Maas en diverse organisaties gericht op zorg, welzijn en opvoeding/ontwikkeling, waaronder Vincent van Gogh. Vanuit onze jeugdhulpverlening (HELDR) participeren wij in deze pilot.

Hendig veegt het ‘zorg-denken’ van tafel

De beroepskrachten van de verschillende organisaties nemen niet zozeer deel vanuit hun organisatie, maar vanuit hun expertise. Het zorg-denken is los gelaten, normaliseren is de insteek. Hendig gelooft dat verdriet, tegenslag en periodes van somberheid bij het leven horen. Dat specialistische hulp heus niet altijd noodzakelijk is. Met steun en erkenning komen mensen al heel ver. Een unieke aanpak. Krachtig is ook dat de administratieve rompslomp die bij samenwerkingen komt kijken stevig ingeperkt is. Prettig voor de samenwerkende organisaties, maar ook voor de burger, Hendig gaat namelijk snel vooruit.

Werkbezoek aan Hendig door ministerie van VWS

Volgens Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de pilot Hendig een goed voorbeeld van hoe de jeugdhulp kan verbeteren. Wethouder Wim Hermans van de gemeente Peel en Maas ontving mevrouw Smit en twee VWS-beleidsmedewerkers op 11 oktober in de gemeente en liet hen ervaren hoe de pilot Hendig werkt, ook gingen ze in gesprek met diverse betrokkenen.

Hoe werkt Hendig?

Handig en snel koppelt Hendig de juiste hulpverlener aan de hulpvraag van ouders en hun kind(eren). Na een eerste gesprek met de gezinscoach van de gemeente, gaan ouders -en het liefst ook de jongere- aan tafel met een tiental beroepskrachten vanuit welzijn en hulpverlening. Vooraf werd gedacht dat de groepsgrootte misschien wat overweldigend zou zijn, maar gelukkig laten ouders steeds weten het prettig te vinden. Ze waarderen dat de beroepskrachten van Hendig het gesprek aangaan vanuit verschillende invalshoeken en zien het als een meerwaarde.

Hoe ontstaat een match?

Tijdens het gesprek wordt een goed beeld verkregen van de situatie waarin het gezin zit. De deelnemers bekijken samen welke beroepskracht het gezin het beste verder kan helpen, in de vorm van hulp of ondersteuning. Deze beroepskracht gaat via en met de gezinscoach meteen daarna individueel met de ouders in gesprek, waarna de hulp start (als er wederzijds een klik is). De gemeente blijft meekijken: krijgt het gezin inderdaad de best passende hulp en wat is het effect? De gezinscoach is de procesregisseur.

De beweging die Hendig wil maken biedt ruimte aan beroepskrachten om de goede dingen te doen samen met de gezinnen die hulp nodig hebben.