Nieuw in Nijmegen: KR8!

Eind 2017 zijn wij gestart met het herstelprogramma KR8, voor volwassenen met psychotische klachten. KR8 is inmiddels als evidence-based programma in ons behandelaanbod opgenomen. Tijd om KR8 verder uit te rollen, en wel in Nijmegen!

In de afgelopen twee jaar hebben we veel ervaring opgedaan en er zijn zeer mooie resultaten behaald, zoals het eerder herkennen van crisis en voorkomen van terugval.

Terugval en heropname zijn ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met specialistische thuisbegeleiding gekoppeld aan het behandelprogramma KR8, bieden wij volwassenen met psychotische klachten in Nijmegen inzicht en structuur. Een integrale, persoonsgerichte behandeling die plaatsvindt in de wijk. De kans op terugval en heropname wordt hiermee significant verminderd. Het totale programma duurt 1 à 1,5 jaar.

KR8-deelnemers worden in hun eigen omgeving behandeld. KR8 is een programma waarmee zorgverleners mensen met een psychotische stoornis kunnen helpen om controle te krijgen over hun ziekte en hun leven, persoonlijke doelen te stellen en toe te werken naar herstel. Familie en/of naasten van deelnemers worden nauw betrokken bij het KR8-programma.

Systematische aanpak

KR8 kenmerkt zich door een gestructureerde en systematische aanpak. De verschillende programmaonderdelen worden in een vaste, logische volgorde gepland en aangeboden. Dit geeft zowel de deelnemers als de zorgprofessionals duidelijkheid en houvast.

Inzicht

Via wekelijkse psycho-educatie in groepen wordt de kennis van deelnemers over hun ziektebeeld, de behandeling en zelfmanagement vergroot. Zo krijgen deelnemers inzicht in hun aandoening en leren ze alarmsymptomen herkennen. Ze werken aan crisis- en herstelplannen die afgestemd zijn op hun persoonlijke situatie. Tevens zijn er bijeenkomsten over gezondheid en welzijn. Ieder kwartaal wordt een evaluatiemoment ingebouwd waarbij de persoonlijke status ten aanzien van ziekte en behandeling in kaart wordt gebracht. Zo is er sprake van continue monitoring, waardoor bijvoorbeeld signalen van terugval tijdig kunnen worden opgepikt.

KR8-lounge

Het KR8-programma wordt aangeboden via groepsbijeenkomsten in speciaal daarvoor ingerichte KR8-lounges. Dit zijn ruimtes met een gastvrije, huiskamerachtige sfeer. De bijeenkomsten worden geleid door opgeleide en gecertificeerde KR8 programmabegeleiders. Werkboeken, handboeken, het KR8-platform -met onder andere video’s en animaties- en een SMS reminder service helpen programmabegeleiders het programma laagdrempelig aan te bieden.

Ben je verwijzer in Nijmegen en wil je graag weten of KR8 geschikt is voor jouw patiënt? Neem gerust contact met ons op:
T. 06 – 11 29 59 82
M. Kr8nijmegen@vvgi.nl


Kijk hier het filmpje over KR8!