Krachtige verbindingen: van Gewoon Anders naar Bewust Verbonden

In alle jaarmagazines, jaarverslagen en terugblikken komt het terug: 2020 was een moeilijk jaar door corona. Bijna iedereen is op één of andere manier door corona geraakt. Door ziek te zijn geweest, familie of naasten te hebben verloren of door de maatregelen die onze levens beïnvloed hebben, zeker als je in de zorg werkt. Maar samen hebben we de schouders eronder gezet.

Zo vonden we als organisatie de kracht om corona het hoofd te bieden. En om verder te innoveren, ons bewust te verbinden met onze omgeving en te bouwen aan een organisatie die denkt en werkt vanuit de zorgvraag van de cliënt.

Directieleden van de business units van Vincent van Gogh en de Raad van Bestuur nemen u mee terug naar 2020. Lees hier het Jaarmagazine 2020 van Vincent van Gogh.