Korsakov Centrum en Centrum voor Neuropsychiatrie ontvangen opnieuw TOPGGz-keurmerk

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft na reguliere hervisitatie het TOPGGz-keurmerk deze week opnieuw toegekend aan 7 specialistische centra in het land, waaronder ons Centrum voor Neuropsychiatrie en het Korsakov Centrum voor alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen. Van het TOPGGz-bestuur ontvingen we met trots felicitaties voor dit prachtige resultaat!

Professor dr. Jos Egger - wetenschappelijk hoofd van onze Topklinische Centra - over de erkenning: "Onze TOPGGz-erkende centra vervullen al vele jaren een unieke taak in het verbinden van de academische patiëntenzorg, de brede GGz, de huisartsenzorg en andere zorgsectoren - speciaal voor mensen met neuropsychiatrische aandoeningen. Het Centrum voor Neuropsychiatrie heeft daarbij een voortrekkersrol in het herkennen, begrijpen en behandelen van complexe, zeldzame of onbegrepen aandoeningen waarbij veelal ook genetica een rol speelt. Het Centrum voor Korsakov richt zich speciaal op de diagnostiek en behandeling van alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen. Naast positieve resultaten in de patiëntenzorg mogen onze centra zich verheugen in toegewijde en begeesterde medewerkers en een Raad van Bestuur die dit type zorg omarmt en faciliteert. Het binnen en buiten onze organisatie ontwikkelen en verspreiden van kennis over deze gebieden, onder meer door het opleiden van jonge specialisten, wordt bij dit alles als een belangrijke taak beschouwd. Ik wijs daarbij door de jaren heen steeds graag op een oud motto van het al meer dan een eeuw bestaande Vincent van Gogh: Patiëntenzorg met liefde en verstand!"

Kijk voor meer informatie op Korsakov Centrum | Vincent van Gogh en op Centrum Neuropsychiatrie | Vincent van Gogh (cvneuropsychiatrie.nl).