Invoering zorgprestatiemodel 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe werkwijze om de zorgkosten te vergoeden. Goed om te weten, aan de zorg verandert niets. Je blijft de zorg ontvangen die je nodig hebt. Hieronder leggen we uit wat dit voor jou betekent.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een manier om te bepalen hoeveel een zorgaanbieder betaald krijgt voor de behandeling. Dit noemen we een zorgprestatie. Een zorgprestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult (behandeling) dat je met je behandelaar hebt. Of een verblijf en overnachting in de kliniek. Het model vervangt de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die tot en met 2021 worden gebruikt. Kijk ook bij Veelgestelde vragen voor meer informatie over de kosten van je behandeling.

Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van het zorgprestatiemodel is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijker, zodat je goed kunt zien waarvoor je welk bedrag betaalt. De rekeningen zijn dus makkelijker na te kijken voor jou als cliënt en voor de zorgverzekeraar. Voor de zorgaanbieder betekent het zorgprestatiemodel minder administratie. Daardoor blijft er meer tijd over voor behandelingen. Ook biedt het meer ruimte voor innovatie (dingen op een nieuwe manier aanpakken), waardoor de zorg verbeterd kan worden.

Voor zowel jou als cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Vanaf 2022 kunnen wij elk consult bijvoorbeeld diezelfde maand indienen waardoor je eerder ziet welke zorg je gekregen hebt. Voor ons is het voordeel dat wij niet zo lang meer hoeven te wachten op de vergoeding van de zorg.

Wat verandert er op de rekening?

Je zorgverzekeraar krijgt van ons rekeningen op basis van zorgprestaties. De zorgverzekeraar vergoedt dit aan de instelling waar je zorg krijgt.

Je kunt op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en hoe lang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller dan vroeger. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je het eigen risico moet betalen.

Zorgvraagtypering

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering wordt door je behandelaar vastgelegd tijdens je behandeling. De zorgvraagtypering is een code die aangeeft welk soort zorg je ontvangt en hoe zwaar die zorg is.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Je kunt daar bijvoorbeeld de volgende prestaties tegenkomen:

  • Een consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problemen er bij je spelen en welke zorgbehoefte je hebt.
  • Consult behandeling: dit zijn de gesprekken met je behandelaar.
  • Reistijd: als de behandelaar naar je toe komt.
  • Groepsconsulten: als je behandeling volgt samen met andere cliënten heet dit een groepsconsult.
  • Verblijfsdag: als je bij ons voor kortere of langere tijd in een kliniek verblijft zie je het aantal dagen dat je daar geweest bent.

Je ziet op je rekening ook het tarief staan. Het tarief voor de prestaties is afhankelijk van het beroep van je behandelaar en hoe lang het consult duurde. De kosten van een psychiater zijn hoger dan van een begeleider. Ook de duur van elk consult telt mee. Duurt een consult langer, dan is het tarief hoger. Ook de plek waar de zorg plaatsvindt – bijvoorbeeld in de kliniek of bij een poli – telt mee. Het telt allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Goed om te weten: in dit tarief zit niet alleen de tijd met je behandelaar maar ook andere kosten die te maken hebben met je behandeling. Bijvoorbeeld de administratie, voorbereiding door de behandelaar of wanneer je behandelaar met je huisarts overlegt of met zijn collega. Ook zijn daarin de kosten opgenomen van ondersteuning, computers of het gebouw waarin je behandelaar werkt.

Wat gebeurt er met mijn eigen risico?

Het kan gebeuren dat je in 2022 toch een eigen risico moet betalen voor je behandeling, ook al had je dat niet verwacht. Tot en met 31 december 2021 betaalde je het eigen risico wanneer je 365 dagen of minder behandeling kreeg. Ook als die behandeling in 2 kalenderjaren plaatsvond, betaalde je alleen eigen risico in het jaar dat je met de behandeling begon. Kreeg je langer dan 365 dagen behandeling, dan betaalde je opnieuw een eigen risico.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 betaal je eigen risico wanneer je in dat jaar behandeling ontvangt. Bij andere vormen van zorg zoals bijvoorbeeld ziekenhuiszorg gebeurt dat al. 

Dit kan betekenen dat je eenmalig in 2022 het eigen risico moet betalen terwijl je dat met de oude manier van vergoeding niet zou hebben gehad. Dat is het geval als je in 2021 behandeling krijgt of met behandeling begint en deze loopt door in 2022. Je betaalt dan over zowel 2021 als 2022 het eigen risico.