Nieuwe samenwerking in Limburgs sociaal domein

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en (maatschappelijke) ondersteuning in het sociaal domein komen te liggen. Het doel van deze transitie is om ondersteuning en zorg dichtbij en rondom de burger te organiseren. Dit vraagt van welzijns- en zorgorganisaties om met elkaar en met gemeenten een goede samenwerking aan te gaan. Vier regionaal bekende organisaties - PSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh - slaan de handen ineen om in Noord- en Midden-Limburg dit doel te realiseren. Ze doen dat onder de naam VIJF.

De bestuurders van de vier organisaties hebben een intentieverklaring voor de nieuwe samenwerking onder de naam VIJF getekend. Jolande Tijhuis (VIGO-Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid) vertelt: "Wij werken samen aan een concreet plan om weer regie te organiseren op de ondersteuning van zorg in de wijk, van preventief tot curatief. Het versnipperde aanbod gaan wij samensmelten tot één geheel. Dat is onze ambitie."

VIJF
De naam die de vier organisaties voor de samenwerking hebben gekozen is VIJF. Dat staat voor de vier organisaties, plus de inwoner die ondersteuning nodig heeft. Arie de Vries (Wel.kom) licht toe: "Door samen te werken, komen onze verschillende expertises op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, verslavingszorg, ouderenzorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, het beste tot zijn recht. Daarnaast zijn we diepgeworteld in de Limburgse gemeenschap. We zijn present, weten wat er speelt, welke talenten en kansen er zijn en waar problemen liggen. Daar kunnen we, wijkgericht, snel een passend aanbod op organiseren. Dat kan een voor iedereen toegankelijke voorziening zijn in een wijk of gebied, tot hulp op maat achter de voordeur. Dit doen we niet alleen, waar nodig betrekken we lokale partijen. Op die manier willen we gemeenten ondersteunen én ontzorgen bij hun taken in het sociaal domein."

Precies dat doen wat nodig is
Stephan Bodde (PSW) gaat verder: "De uitdaging is om precies dat te doen wat nodig is. Dát is het startpunt van de transformatie, het anders organiseren. De professionals krijgen de ruimte om hier samen met de burgers vorm aan te geven. Mensen moeten meteen weten waar ze terecht kunnen, hun verhaal maar één keer vertellen en direct de ondersteuning krijgen die passend is. En dat kan heel anders zijn dan je zou verwachten. Bijvoorbeeld in het eigen netwerk of in een andere aanpak, groepsgewijze activiteiten, bijeenkomsten met gelijkgestemden of eHealth."

Inzicht in kosten en geldstromen
Marc van Ooijen (De Zorggroep) vult aan: "Het gaat ons niet om groei, maar juist om de zorgvraag terug te dringen. Dat doen we bijvoorbeeld met efficiënte administratieve processen, door op een nieuwe manier te werken. We gaan voor kwaliteit en vol overtuiging aan de slag om binnen het gestelde budget de zorg te leveren die nodig is. We zorgen daarbij voor inzichtelijke data over welke interventies worden ingezet, wat dat kost en hoe geldstromen lopen. Zo kunnen we gezamenlijk bijsturen en keuzes maken."

Op www.vijf.nu is meer informatie te vinden over de nieuwe organisatie VIJF. De vier organisaties blijven naast deze samenwerking, ook bestaan in hun huidige vorm.