Op zoek naar (werk)geluk bij Vincent van Gogh

Bij Vincent van Gogh vinden we, dat de weg naar de psychiatrie eenvoudig te vinden moet zijn. We geven de cliënt graag zélf de touwtjes in handen. Hierbij moet psychische zorg toegankelijk én betaalbaar blijven. Daarom zetten we innovatieve zorgconcepten in, werken we effectief samen in netwerken en gebruiken we ‘outside the box’ en digitale behandelvormen. Onze zorgprofessionals zijn hierin van het grootste belang.

Directielid Sander Wigchert: “We willen voor onze professionals daarom graag een vitale en aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. (Werk)geluk hebben we hoog in het vaandel, vanuit het motto ‘de zorg die je ontvangt, is de zorg die je geeft’. Dat verdienen onze zorgprofessionals; zij zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor onze cliënten. Om de psychiatrie duurzaam te verbeteren, zijn gelukkige en betrokken zorgprofessionals zeer belangrijk. Dat helpt ook bij het aantrekken van nieuwe collega’s.”

Vitale, bevlogen organisatie

Benno Siegert, directeur Mens & Organisatie van moederorganisatie VIGO, vult aan: “VIGO/VvG streeft naar een mensgerichte organisatie, waar iedereen bevlogen en met plezier werkt. We willen het morgen net iets beter maken dan vandaag. Eén van de instrumenten die we daarvoor inzetten vanuit ons Vitaliteitsbeleid, is met elkaar werk maken van geluk. En natuurlijk heeft dat ook een positief effect op de zorg aan onze cliënten.”

Langdurig en meetbaar

Sander: “In de zoektocht vanuit de directie naar een goede aanpak voor werkgeluk, zijn we uitgekomen bij EHERO. Een onderdeel van de Erasmus Universiteit, dat zich bezighoudt met onderzoek naar de codes van geluk. Zij volgen langdurig meerdere organisaties, waaronder Vincent van Gogh, om zo te achterhalen welke elementen zorgen voor (werk)geluk. Dat maakt dat het brede begrip ‘geluk’ ook echt meetbaar wordt, en we ook kunnen leren van andere organisaties. Daarnaast streven we ernaar dat geluk in alle aspecten en processen van de organisatie geborgd en voelbaar is voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg.

Verkenners onderzoeken geluk in hun team

Na de opstart, vond binnen Vincent van Gogh in november 2022 de eerste 0-meting naar geluk plaats. De resultaten van deze meting zijn met alle teams besproken. Benno over het proces: “De teams die wilden meedoen hebben één of twee verkenner(s) afgevaardigd. De verkenners zijn meegenomen in de route naar geluk. Welke stappen gaan we zetten? En welke elementen hebben invloed op het ervaren van (werk)geluk; ook wel ‘voorspellers van geluk’ genoemd. Verkenners hebben met waarderende interviewtechnieken onderzocht welke voorspeller het beste bij hun team paste. Zo heeft elke verkenner geluk binnen hun team onderzocht, en hebben de teamleden gezamenlijk bepaald met welk experiment ze hun geluk willen vergroten.”

Aan de slag met experimenten

Dat heeft uiteindelijk geleid tot een tiental experimenten waarmee teams nu aan de slag gaan. Twee voorbeelden: een gezamenlijke check-in in de ochtend voor een ambulant werkend team en een app waarop het team in één oogopslag ziet wie aanwezig is en op welke locatie. De volgende stap is weer onderzoeken of en wat maakt dat deze experimenten leiden tot meer geluk. “Alleen al het proces is heel waardevol, door de manier waarop we binnen de organisatie hierover met elkaar in gesprek zijn ontstaat er meer begrip voor ieders perspectief. Het geeft een gevoel van verbondenheid omdat we samen onderweg zijn. En dat is wat mij betreft al een mooie opbrengst”, sluit Sander af.