Opleidingen psychiatrie en klinische geriatrie opnieuw erkend

Binnen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid (VvG) beschikken we sinds 1989 over een erkende opleiding psychiatrie. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan vernieuwing van onze opleidingen psychiatrie en klinische geriatrie en dat werpt nu zijn vruchten af. Na uitgebreide visitaties, zijn beide opleidingen voor onbepaalde tijd erkend.

Dr. Jeroen Koning, opleider psychiatrie & klinische geriatrie over de erkenningen: “Het meest trots ben ik op onze aanpak. Deze erkenningen zijn namelijk een resultante van gezamenlijke inspanning van de gehele opleidersgroep; AIOS (arts in opleiding tot specialist), psychiaters en klinisch geriaters. We hebben onze opleidingen afgelopen jaren geprofessionaliseerd en ook plaatsvervangende opleiders benoemd voor zowel psychiatrie als klinische geriatrie. We zijn nu met z’n drieën verantwoordelijk voor de opleidingen: dr. Karlijn Vermeulen, kinder- en jeugdpsychiater, als plaatsvervangend opleider voor de opleiding psychiatrie en dr. Arenda Dado, klinisch geriater, als plaatsvervangend opleider voor de opleiding klinische geriatrie.”

Opleiden is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Die co-creatie beperkt zich niet tot alleen de opleiders. Jeroen Koning: “Opleiden vinden we binnen Vincent van Gogh een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met een team van enthousiaste en gemotiveerde collega’s zorgen we voor een compleet opleidingsaanbod. Ook de AIOS zelf is nauw betrokken bij de inrichting van de opleiding. Daarnaast is er een onderwijskundige aangetrokken voor de didactische inhoud en verdere professionalisering van het leerhuis. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de opleiding veel meer in samenwerking met de organisatie is vormgegeven en beter geborgd is. Vele handen maken licht werk; dat is merkbaar aan de goede sfeer binnen onze opleiding.”

Prettige sfeer

Die prettige sfeer is de visitatiecommissie ook opgevallen. “We hebben naast de inhoudelijke aspecten echt geïnvesteerd in verbinding”, vertelt Jeroen. “Binnen de opleiding organiseren we ontmoetingsmomenten en activiteiten, zoals de jaarlijkse bbq en een gezamenlijke sportsessie. Dat komt de onderlinge sfeer zeker ten goede, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding. We zijn namelijk gewoon beter op elkaar ingespeeld. Dit laatste, in combinatie met de professionaliseringsslag van beide opleidingen, maakte voor de commissie het verschil waardoor ze besloten hebben tot erkenning voor onbepaalde tijd.”

Unieke specialistische stages

“Onze opleiding zit gewoon goed in elkaar”, vindt Jeroen. “Een belangrijke wijziging die we afgelopen jaren hebben gerealiseerd is dat we de levenloopstages voor onze AIOS in de kind-, volwassen en ouderen psychiatrie, nu allemaal in huis kunnen aanbieden en daarvoor ook als zodanig erkend zijn. Daarnaast bieden we ook unieke specialistische stages zoals in de forensische psychiatrie via De Rooyse Wissel, of bijvoorbeeld voor neuropsychiatrie bij het topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie. Daarmee is onze opleiding op dit moment heel aantrekkelijk voor specialistische verdieping, ook voor AIOS van buiten onze organisatie. Ik hoop dat we dit zo kunnen blijven voortzetten, samen met alle betrokkenen bij onze opleidingen!”