Rooyse Wissel en Vincent van Gogh ondertekenen samenwerking FPA en FTU

Vanaf januari gaan Rooyse Wissel en Vincent van Gogh intensief samenwerken op de FPA en FTU. Op 29 december is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen met de Raad van Bestuur van VIGO, waar beide organisaties onderdeel van uitmaken, zetten Hyacinthe van Bussel, (directeur Roose Wissel) en René Adriaanse (directeur Vincent van Gogh) hun handtekening. Door de intensieve samenwerking wordt de doorstroom van de forensische cliënt geoptimaliseerd en kan gemakkelijker worden op- en afgeschaald tussen verschillende beveiligingsniveaus.

Forensische zorg optimaliseren

De FPA en FTU is een plek voor cliënten met een complexe gedragsproblematiek en een psychische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking en met een justitiële straf of maatregel, waarbij aantoonbaar verhoogd risicogedrag aanwezig is als forensische begeleiding uitblijft. Het doel van de samenwerking is de forensische zorg voor deze doelgroep beter te laten functioneren, waardoor de doorstroom wordt geoptimaliseerd, het gemakkelijker op- en afschalen tussen verschillende beveiligingsniveaus is en de zorg voor deze doelgroep wordt verbeterd.