Thuisbegeleiders Vincent van Gogh delen tijdens congres hun ervaringen met netwerkzorg

Om netwerkzorg rond mentale gezondheid in de praktijk te brengen, werd in 2021 een landelijk doorbraakproject gestart waarin verschillende regio’s aan de slag zijn gegaan met het implementeren van netwerkzorg. De thuisbegeleiders van Vincent Thuisbegeleiding Midden-Limburg is één van de deelnemende teams. Afgelopen donderdag 21 maart deelden ze hun ervaringen met netwerkzorg tijdens het congres ‘Netwerkzorg & Mentale Gezondheid 2024’.

In het Doorbraakproject Netwerkzorg werd met behulp van de doorbraakmethode geprobeerd om de implementatie van netwerkzorg rond mentale gezondheid te bevorderen. De doorbraakmethode is een verbetermethode waarbij teams uit verschillende zorginstellingen, in een (tijdelijk) samenwerkingsverband, proberen in een korte tijd concrete verbeteringen in de zorg te realiseren door implementatie van bestaande kennis en goede voorbeelden. Kortom: doorbraak is verbeteren in een pressurecooker op een strak gestructureerde manier.

De medewerkers van Vincent Thuisbegeleiding Midden-Limburg zijn gestart met het werken volgens de uitgangspunten van netwerkzorg binnen het sociaal domein. Deze animatie geeft uitleg over hoe dat voor de cliënt werkt. Netwerkzorg levert voor de cliënt meer eigen regie op in zijn/haar weg naar herstel. Om de cliënt staat een netwerk, de steungroep, die daarbij de nodige ondersteuning geeft. De rol van de thuisbegeleider wordt daardoor veel gelijkwaardiger. Deze helpt de cliënt waar nodig bij het vormen van de steungroep. Daardoor staat de thuisbegeleider meer naast de cliënt, die zelf het tempo en richting aangeeft van het herstel.

3 tips voor implementatie

Dit zijn de 3 belangrijkste tips vanuit het team Vincent Thuisbegeleiding Midden-Limburg:

 1. Faciliteer de medewerkers om te kunnen investeren in de (nieuwe) werkwijze.
 2. Cliënt is de regievoerder van zijn eigen herstelproces. De hulpverlening krijgt een andere rol en wordt regieondersteuner. Sta met je team actief stil bij dit veranderproces.
 3. Werk aan eigen gekozen levensdomeinen die de cliënt de meeste winst opleveren en zet hierbij het eigen systeem in.

Uiteraard zijn er nog meer zaken die zij opgezet hebben, om het werken op basis van de uitgangspunten van netwerkpsychiatrie mogelijk te maken. Ook deze dingen hebben zij georganiseerd binnen het team:

 • Maak een handzaam werkboek (fysiek en digitaal), afgestemd op jouw team en de behoeftes. Neem hierin een verkort stappenplan op over de netwerkintake en resourcegroepen.
 • Oefen de netwerkintake en het opzetten van resourcegroepen in kleine groepjes. Zo raken medewerkers vertrouwd met de nieuwe werkwijze(n). Gebruik hier ook (interactieve) werkvormen voor zoals het maken van een puzzel of het geven van korte presentaties aan elkaar over een specifiek onderdeel van de netwerkintake en resourcegroep.
 • Maak voor de medewerkers uren beschikbaar die ze besteden aan het oefenen en uitvoeren van de netwerkintake en opzetten van resourcegroepen. Dit biedt ruimte om de andere manier van werken te implementeren en de verandering duurzaam te maken. Het resultaat zal bijdragen aan effectiever en duurzamere zorg.
 • Breng de beren op de weg in kaart en bespreek deze met elkaar. Dit geeft inzicht waar het team tegenaan loopt en wat belemmeringen zijn. Op deze manier kun je ook werken aan extra investeringen om deze belemmeringen weg te nemen.
 • Zorg voor kartrekkers binnen het team die enthousiast zijn, het nieuwe werken uitdragen en regelmatig de nieuwe werkwijze ter sprake brengen binnen het team. Zij kunnen ervoor zorgen dat de collega's die het toepassen van de netwerkintake en resourcegroepen nog niet meteen omarmen, ook meegenomen worden om de nieuwe werkwijze zelf toe te gaan passen.
 • Breng de kartrekkers samen in een projectgroep en faciliteer dat zij met elkaar hun enthousiasme delen en samen op kunnen trekken om de rest van de medewerkers te motiveren.
 • Maak duo's in het team van kartrekkers en collega's die de nieuwe werkwijze nog niet omarmen. Hierdoor geeft je ruimte om te leren, oefenen en het enthousiasme te laten verspreiden.
 • Vier je (kleine) successen. Een (informeel) ontbijt, lunch of wat lekkers bij de koffie kunnen enorm verbindend en motiverend werken.
 • Maak de sprong in het diepe. Ga van start en kies het ruime sop.

Praktijkboek netwerkzorg

Vincent Thuisbegeleiding heeft hun kennis en ervaring met netwerkzorg ook gedeeld via een bijdrage in het Praktijkboek Netwerkzorg. In dit boek staan volop voorbeelden en tips over het werken volgens de principes van en implementeren van netwerkzorg. Vragen of meer weten over de ervaringen met netwerkzorg aan het team Vincent Thuisbegeleiding? Mail dan naar vvginfo@vigogroep.nl.