Topklinische centra Vincent van Gogh op congres INS

Een delegatie psychologen en onderzoekers van het Centrum voor Neuropsychiatrie en het Centrum voor Korsakov, beide topklinische centra van Vincent van Gogh, bezocht het congres van de International Neuropsychological Society, van 14 t/m 17 februari in New York.

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CvN) verzorgde een symposium getiteld Therapeutic strategies for cognitive and behavioural dysfunctions in patients with rare neurodevelopmental disorders. In zijn inleiding beschreef voorzitter prof. dr. Jos Egger, hoogleraar Contextuele Neuropsychologie en wetenschappelijk hoofd van Vincent van Gogh, hoe in het wetenschappelijk onderzoek van het centrum een belangrijke accentverschuiving plaatsvindt. Naast een op diagnostiek gerichte benadering ontwikkelt zich aanvullend ook een meer behandelingsgeoriënteerde onderzoeksaanpak in het veld van de genetica en de ontwikkelingsstoornissen.

Aan de hand van klinisch wetenschappelijk onderzoek naar vier zeldzame syndromen werden verschillende therapeutische strategieën beschreven die het welzijn en de aanpassingsmogelijkheden van de patiënt kunnen helpen bevorderen:

  • Jennifer Kramer (promovenda CvN) deelde haar onderzoeksbevindingen naar training van executieve en sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen en volwassenen met het syndroom van Noonan.
  • Anja Roubos (GioS KNP en promovenda CvN) gaf inzicht in haar studie naar de relatie tussen de verstoorde sensorische informatieverwerking en cognitieve profielen bij volwassenen met Prader-Willi-syndroom – en de relevantie hiervan voor behandeling.
  • Joost Kummeling (arts-promovendus Radboudumc en CvN) sprak over de farmacotherapie bij regressief gedrag bij het Kleefstra syndroom. Hij lichtte toe hoe de verschijnselen van deze patiënten beter beschouwd kunnen worden als fenomeen binnen het psychosespectrum, dan als een onomkeerbare verlies van vaardigheden.
  • Vincent Janssen (GioS KNP en promovendus CvN en Radboudumc) deed een voordracht over ontwerp en uitvoering van maatwerkbehandeling voor een patiënt met moeilijk verstaanbaar gedrag in het beloop van het Witteveen-Kolk syndroom.

Na twee presentaties was er een intermezzo door dr. Isa Houwink, huisarts, associate professor Mayo Clinic. Zij reflecteerde op de rol van de huisarts bij de herkenning en behandeling van genetische ontwikkelingsstoornissen. Het symposium eindigde met een discussie, geleid door dr. Ellen Wingbermühle, KNP en senior onderzoeker CvN, van de gepresenteerde bevindingen. Daarbij werd stilgestaan bij de implicaties van de bevindingen voor de verdere ontwikkeling van neuro(psycho)therapeutische interventies.  

Het Centrum voor Korsakov (CvK) was eveneens prominent aanwezig op het congres. Prof. dr. Roy Kessels (hoogleraar Neuropsychologie en klinisch neuropsycholoog CvK) verzorgde een workshop over de neuropsychologische diagnostiek naar (dis)functies binnen het geheugendomein. Klaas Arts (gedragsneuroloog CvK) pleitte in een helder betoog  voor de herziening van de definitie van het syndroom van Korsakov, zoals die opgesteld is door prof. Michael Kopelman, die bij de lezing aanwezig was. Hierna ontstond een levendige wetenschappelijke discussie over de specifieke criteria en de rol van co-morbiditeit, die het vaststellen van het syndroom in de klinische praktijk vaak lastig maakt.

Op andere momenten tijdens het congres waren er diverse posterpresentaties over patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek van beide topklinische afdelingen. We zetten ze kort op een rijtje:

  • Gwenny Janssen (klinisch neuropsycholoog en expertiseleider CvK) presenteerde mooie onderzoekresultaten gericht op de effectiviteit van toegepaste interventies gericht op mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen.
  • Willem Eikelboom (PioG en senior onderzoeker CvK) presenteerde zijn onderzoek gericht op de diagnostiek van geheugenstoornissen, agitatie en agressie bij mensen met Korsakov.
  • Het onderzoek van dr. Yvonne Rensen (GioS KNP en senior onderzoeker CvK) richtte zich op het meten van kwaliteit van leven bij mensen met Korsakov, uitgevoerd in samenwerking met verschillende Regionale Expertisecentra in de langdurige zorg.
  • Anke Loijen (klinisch neuropsycholoog en promovenda CvK) lichtte haar onderzoeksresultaten over bias modification bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen toe.
  • Een poster van Wouter Oomens (promovendus CvN) toonde een dynamische benadering van executief functioneren.
  • Ynès Hendriks (GioS KNP en promovenda CvN) presenteerde haar onderzoek over de toegevoegde waarde van dynamisch testen bij volwassenen in de GGz.