Vincent van Gogh en onderwijs openen drie Zorg Innovatie Centra

Vincent van Gogh opende maandag 31 augustus drie ZIC’s, samen met Gilde Opleidingen, ROC Nijmegen locatie Boxmeer en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). In de ZIC’s worden studenten opgeleid tot krachtige professionals, door de directe koppeling van onderwijs op de praktijkvloer. Bij de opening waren Sabine Uitslag (foto), voormalig kamerlid, en wethouder Anne Thielen van de gemeente Venray aanwezig.

Een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) is een afdeling waar medewerkers en studenten samenwerken, met als doel om zorgverlening, opleiden, onderzoeken en innoveren te combineren en verbeteren.

Dit schooljaar starten er 38 praktijkstagiaires, 6 afstudeerstagiaires en 10 stagiaires met interprofessioneel praktijkleren in een multidisciplinaire setting. De studenten zijn afkomstig van de opleidingen Social Work, Verzorgende-IG, MBO-Verpleegkunde of HBO-V. 

Eén van de drie ZIC’s werd geopend door wethouder Anne Thielen van de gemeente Venray. “Werken in de zorg is een mooi en waardevol beroep. Ik vind het een fantastische ontwikkeling dat studenten van het mbo en hbo samen met ervaren professionals gaan werken aan vernieuwing in de zorg. En ik ben trots op Vincent van Gogh, dat zij open durven te staan en plek bieden aan studenten om middels leren in de praktijk en het doen van onderzoek, te zoeken naar een nog betere invulling van de zorg aan cliënten.”

Goed geschoolde, toekomstige medewerkers
René Adriaanse, directeur Vincent Van Gogh, vertelt: “Samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek helpt ons om de zorg op een vernieuwende manier te organiseren. We leren van elkaar; studenten van ervaren medewerkers. Medewerkers worden op hun beurt geprikkeld door de studenten om anders naar hun werk te kijken. Met uiteraard de invalshoeken vanuit de verschillende opleidingen. Daarnaast zijn er landelijk zorgen over het beperkte aantal stageplaatsen voor studenten. Dan ben ik heel blij en trots dat wij 54 studenten een plek kunnen bieden! Al met al een mooie bijdrage aan goed opgeleide, toekomstige medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Een prachtige ontwikkeling vind ik, die past bij onze ambitie om de juiste zorg te bieden waarin het herstel van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden centraal staan.”

Door een andere bril leren kijken
Sabine Uitslag opende ook één van de ZIC’s. Zij is voormalig kamerlid en tegenwoordig Chief Inspiration Officer van Werkplezier in de zorg. Tijdens de opening benadrukt ze hoe bijzonder ze deze innovatieve samenwerking vindt. “Iedereen kijkt op een andere manier naar de wereld, vanuit een eigen perspectief. Met deze manier van leren, ga je door een andere bril kijken. Zeker als je dan met elkaar vanuit het perspectief van de cliënt kijkt, kom je tot nieuwe manieren van werken. Samen kijk je naar het werk in de praktijk, toetst ideeën en onderzoekt wat er beter of anders kan. Ben daarbij mild voor elkaar, het is een leercentrum. En ik wens jullie daarbij ook veel plezier in je werk, dat vooral wordt bepaald door hoe je met elkaar omgaat. Echte verbinding aangaan, gaat verder dan woorden.” Dat gezegd hebbende, vroeg ze iedereen elkaar diep in de ogen te kijken. Een warme start van een leerzame tijd voor alle betrokkenen.


Theorie en praktijk samenbrengen
Gedurende het hele schooljaar 2020-2021 wordt er door de onderwijsinstellingen en betrokken afdelingen, onderwijs verzorgd binnen de instelling. De studenten en hun docenten staan dichtbij de werkvloer doordat het onderwijs letterlijk binnen de muren van Vincent van Gogh plaatsvindt. De onderzoekstudenten van de HAN geven samen met de MBO studenten een nieuwe impuls aan de optimalisering van de zorg binnen de psychiatrie door met elkaar te gaan bekijken hoe de zorg verbeterd kan worden.