Wethouder op bezoek bij Vincent van Gogh in Weert

Op donderdag 1 februari was wethouder Michèle Ferrière van de gemeente Weert op werkbezoek bij Vincent van Gogh (VvG), samen met haar collega’s Merel Ghijsen (beleidsmedewerker), Carina Doensen (teamleider WMO) en Maartje Verlaek (Ketenregisseur). Zij werden door medewerkers van VvG meegenomen op een aantal inhoudelijke thema’s.

Verschillende collega's van Vincent van Gogh en een cliënt vertelden de wethouder en collega's over een aantal vormen van ondersteuning en behandeling. 

DOEN Midden-Limburg thuisbegeleiding

DOEN is een netwerksamenwerking tussen De Zorggroep, PSW en Vincent van Gogh op het gebied van thuisbegeleiding. In verschillende regio’s binnen Vincent van Gogh wordt deze samenwerking steeds verder uitgerold. De resultaten werden besproken, maar ook welke kansen en uitdagingen er zijn.

Gebiedsgerichte zorg

De collega's van Gebiedsteam Weert gaven de wethouder en medewerkers een toelichting op wat gebiedsgerichte zorg betekent in de praktijk. Door te werken in gebiedsteams, waarin verschillende vormen van psychische zorg samengebracht zijn, maken we de weg vrij om de cliënt in z’n geheel te zien. Als een mens met een vraag over leven met een psychische kwetsbaarheid. Dat start door ruimte te maken voor ontmoeting en contact. Ruimte om te kijken naar de mens en zijn of haar hele verhaal. Onze beschikbare behandelingen en interventies zetten we op maat in.

Persoonsgerichte aanpak middelengebruik

Persoonsgerichte aanpak middelengebruik (voorheen GHB-project) is een samenwerking tussen de gemeente Weert, Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg, politie, Zelfregiecentrum Weert en Vincent van Gogh. Mensen met een ernstige drugsverslaving krijgen door deze samenwerking zorg op maat aangeboden. Hiervoor wordt preventieve en outreachende hulp ingezet door een bemoeizorger, een ervaringsdeskundige en twee thuisbegeleiders. De wethouder en de medewerkers van de gemeente Weert kregen een inkijkje in de werkwijze en resultaten.

Netwerkzorg

In september 2021 zijn de thuisbegeleidingsteams Midden-Limburg gestart met het landelijk doorbraakproject Netwerkpsychiatrie. Het doel van netwerkpsychiatrie is het vergroten van empowerment van cliënten/burgers, en het verbeteren hun gezondheid op de diverse levensgebieden (positieve gezondheid). Een cliënt vertelde de gasten zelf wat deze aanpak voor hem had opgeleverd en hoe hij dit nog steeds in zijn dagelijks leven gebruikt.

Al met al een zeer prettige bijeenkomst, en fijn om de gemeente mee te mogen nemen in deze ontwikkelingen.