Winnaar 'Coschap Psychiatrie van het Jaar 2018'!

Woensdag 5 juni mochten Judith Alders en Hanneke van den Berkmortel (foto), vanuit hun functie als (duale) opleiders coassistenten van Vincent van Gogh, de prijs voor het ‘Beste coschap Psychiatrie 2018’ in ontvangst nemen.

De uitreiking vond plaats in Nijmegen aan de Radboud Universiteit en werd uitgereikt vanuit een samenwerkingsverband van de Medische Faculteitsvereniging en de Ko-raad. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zijn de coschappen die gedurende het afgelopen kalenderjaar door de coassistenten als beste beoordeeld zijn in het zonnetje gezet. Deze beloning is met trots in ontvangst genomen.

Het selecteren van de winnaars geschiedt elk jaar onder meer aan de hand van een thema. Dit jaar was dit 'Persoonlijk Leiderschap'.
Judith: ‘Persoonlijk leiderschap draait heel erg om te kunnen zijn wie je bent en de vaardigheid om je sterke en zwakke kanten te herkennen. Zodat je vervolgens weet waar je leerdoelen liggen en je in je doktersrol de beste versie van jezelf kunt laten zien.
Het blijkt dat coassistenten zich veilig voelen bij ons. De ruimte voelen om te kunnen groeien. De bereidheid van professionals ervaren om dingen uit te leggen en ze te onderwijzen. Met name dit laatste werd als zeer goed ervaren. Daarbij wordt het gewaardeerd dat ze de mogelijkheid voelen om laagdrempelig ook buiten hun stageplek mee te kijken, zodat ze zich, behalve in de diepte, ook in de breedte kunnen verdiepen.’

Hanneke en Judith zijn het helemaal samen eens : ‘Deze prijs is vooral een dik compliment voor de inzet van de stagebegeleiders en betrokken teamgenoten, die zich elke dag opnieuw weer inspannen om voor de coassistenten een uitdagend programma neer te zetten, ze hier zo goed mogelijk in begeleiden en ze het gevoel geven hier welkom te zijn. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit succes!’