2017: het jaar dat we het gewoon anders gingen doen

Wij staan voor een ambitieuze maatschappelijke opgave, die vraagt om lef, reflectie, optimisme en verbinding.

Samen met onze ketenpartners willen wij de ggz toegankelijker maken voor de meest kwetsbare mensen, de kwaliteit laten groeien en de zorg betaalbaar houden. Wat anders lijkt, is eigenlijk heel gewoon. We zijn begin 2017 van start gegaan met een nieuwe, strategische innovatiekoers die we ‘Gewoon Anders’ noemen. Wat zijn we trots op de resultaten die we al hebben bereikt.