Dia1

Lichamelijke problemen hebben soms een neuropsychologische en genetische oorzaak

De enorm hoge bloeddruk van een jonge vrouw, waar vijf soorten pillen geen oplossing voor boden, leidde via haar internist naar het spoor van de klinische neuropsychologie en klinische genetica. De case study van Anja Roubos (GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (GioS) Klinische Neuropsychologie onderstreept het belang van verder kijken dan de klacht en de kracht van multidisciplinair samenwerken tussen artsen, psychologen en andere hulpverleners.

Jaarbericht 2022 Vvg Definitief Afb

Van 'Gewoon anders' naar 'Bewust verbonden'

Graag presenteren wij u het jaaroverzicht van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid voor het jaar 2022. We zijn trots op onze collega’s en cliënten en dankbaar voor alle mooie samenwerkingen die we met onze partners in het zorglandschap vormgeven. We zijn volop in verbinding en beweging!

2022 Vvg Jaarrapportage Preventie & Team BZ Afbeelding

Jaarrapportage Preventie en Team Bemoeizorg 2022

In 2022 zijn onze preventiemedewerkers en het TeamBZ (gevormd door de alliantie vanuit het Zelfregiecentrum, Buro Andersom en Vincent van Gogh) gestart met de nieuwe OGGZ-opdrachten (bemoeizorg) in de regio. In deze rapportage blikken we terug op onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Shutterstock 1987044371

Cognitie en psychopathologie bij genetische varianten van Noonansyndroom spectrumstoornissen

Noonansyndroomspectrumstoornissen (NSSS) zijn een groep aangeboren ontwikkelingsstoornissen, die veroorzaakt worden door mutaties in genen die een rol spelen in de ‘Ras/MAPK-signaalketen’. Door veranderingen in deze signaalketen kunnen belangrijke ontwikkelingsprocessen verstoord raken, met gevolgen voor de lichamelijke ontwikkeling (bijv. geringe lengte, hartaandoening, specifieke gezichtskenmerken), maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen en daardoor voor de informatieverwerking.

RV 20191028 Max Goosen 0000

Beschrijving taal, cognitie en gedrag bij SATB2-syndroom voor betere zorg

Om mensen met het SATB2-syndroom betere zorg te kunnen verlenen, verzamelden onderzoekers Lot Snijders Blok, Max Goosen en anderen informatie over spraak, taal, cognitie en gedrag. In het onlangs gepubliceerde onderzoeksartikel Speech-language profiles in the context of cognitive and adaptive functioning in SATB2-associated syndrome beschrijven zij hun bevindingen. Onze collega Max Goosen, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog en onderzoeker binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie bij Vincent van Gogh, licht het onderzoek toe.

Shutterstock 1940623246

Bijdrage Vincent van Gogh aan onderzoek naar voorschrijven antidepressiva

Hoe verloopt vandaag de dag het voorschrijven van klassieke antidepressiva bij cliënten met een ernstige depressieve stoornis in Nederland? Namens Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid droeg AIOS psychiatrie Jordy Rovers bij aan het onderzoek ‘Tricyclic antidepressants for major depressive disorder: a comprehensive evaluation of current practice in the Netherlands’ om deze vraag te beantwoorden.

E Health

Blended cognitieve gedragstherapie goed haalbaar in specialistische GGZ

Psychiater en opleider medisch specialisten dr. Jeroen Koning onderzocht met een aantal partners de haalbaarheid van blended CGT behandeling (combinatie van face-to-face- en online therapie) bij angststoornissen in de SGGZ. Hun conclusie; dit is goed haalbaar en bevestigt de toegevoegde waarde van e-health. Het onderzoek en de bevindingen zijn onlangs gepubliceerd.

20210329 Promotie Judith Duijkers

Inzicht in zelfsturing bij patiënten met Dubbel Diagnose

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut weet Judith Beerten-Duijkers hoeveel leed een Dubbel Diagnose met zich meebrengt bij patiënten die kampen met een verslaving in combinatie met een andere psychische stoornis. 19 Maart jongstleden promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar zelfregulatie bij Dubbel Diagnose vanuit neuropsychologisch perspectief.

20210406 Promotie Linde Van Dongen Afb

Betere zorg op maat voor patiënt met aangeboren ontwikkelingsstoornis

Dr. Linde van Dongen, werkzaam als GZ-psycholoog en senior onderzoeker bij het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh, is onlangs gepromoveerd! Zij bracht voor het eerst de (neuro)psychologische problemen bij patiënten met het Kabuki-, KBG- en Witteveen-Kolk-syndroom systematisch in kaart.

ictenhealth.jpg

Meer regie GGZ-patiënt

In de coverstory van ICT & Health maakt onze bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis zich sterk voor meer regie voor de GGZ-patiënt.

logo_0eb85d24d70d.png

Samen Sterker Magazine

Op 14 mei vond het Samen Sterker Kennisfestival plaats in Venray. Een dag in het teken van innovatie, ontmoeting en kennisdeling in de jeugdzorg en ggz. In dit magazine blikken we terug op een meer dan geslaagde dag.

Jolande Tijhuis Vincent Van Gogh

Transitie in de GGZ

In het SKIPR interview (logboek) gaat bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis in op de transitie in de GGZ. Over leiderschap, zingeving en ecosystemen.