Blended cognitieve gedragstherapie goed haalbaar in specialistische GGZ

Psychiater en opleider medisch specialisten dr. Jeroen Koning onderzocht met een aantal partners de haalbaarheid van blended CGT behandeling (combinatie van face-to-face- en online therapie) bij angststoornissen in de SGGZ. Hun conclusie; dit is goed haalbaar en bevestigt de toegevoegde waarde van e-health. Het onderzoek en de bevindingen zijn onlangs gepubliceerd.

Blended cognitieve gedragstherapie (bCBT) combineert de face-to-face CGT (FtFCBT) en op internet gebaseerde CGT (iCBT) in één geïntegreerd behandelprotocol. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor psychotherapie, en wordt de beschikbaarheid vergroot voor patiënten, biedt het een oplossing voor de schaarste aan therapeuten en wordt de kosteneffectiviteit vergroot.

Evalueren nieuwe blended therapievorm
Jeroen Koning licht toe: “Wanneer een therapie wordt omgevormd naar een nieuw format, moet geëvalueerd worden of de beginselen van het nieuwe protocol consequent worden toegepast. Deze studie onderzocht de naleving van therapeuten van de geïntegreerde bCGT-protocollen voor angststoornissen in de specialistische GGZ. Ook is gekeken naar de relatie met patiëntkenmerken.”

Conclusie
Uit het onderzoek bleek dat de blended CBT aanpak over het algemeen uitgevoerd werd zoals bedoeld. Dit geeft aan dat dit format haalbaar is in de specialistische GGZ en is daarmee een wetenschappelijke bevestiging van het belang van de implementatie van e-health.