Van 'Gewoon anders' naar 'Bewust verbonden'

Graag presenteren wij u het jaaroverzicht van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid voor het jaar 2022. We zijn trots op onze collega’s en cliënten en dankbaar voor alle mooie samenwerkingen die we met onze partners in het zorglandschap vormgeven. We zijn volop in verbinding en beweging!

Als Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid richten wij ons op het vervullen van onze specialistische rol samen met netwerkpartners. Vanuit het perspectief van de kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding die geboden wordt, willen we bijdragen aan de gezondheid van mensen, met oog voor herstel en participatie.

De maatschappelijke opdracht die voor ons ligt is groot. Om nu en in de toekomst kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, blijven we ons ontwikkelen. We innoveren op het gebied van digitalisering van zorg, investeren in voorzorg en preventie, en werken verder aan de netwerkgerichte psychiatrie. Daarin trekken we samen op met onze VIGO-collega’s, maar ook met onze keten- en netwerkpartners. In dit bericht leest u kort en krachtig over onze ontwikkelingen.

Lees hier het Jaaroverzicht 2022