Veelbelovende resultaten kortdurende groep-schematherapie Re-Focus

Ingeborg Kiers (klinisch psycholoog en expertiseleider Centrum voor Angst & Dwang) ontwikkelde samen met Irka Huisman (GZ-psycholoog bij Centiv) Re-Focus. Dat is een kortdurende, geprotocolleerde groeps-schematherapie. Vervolgens deed zij een pilot study naar de effectiviteit van dit nieuwe, innovatieve behandelaanbod.

Re-Focus is beschikbaar in de basis GGz. Niet alleen voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek maar ook voor mensen die al langer kampen met angst- of stemmingsproblematiek die niet voldoende verbetert met richtlijnbehandeling (CGT). De eerste aanwijzingen duiden op verbetering in psychisch welbevinden, op maladaptieve schema’s en adaptieve modi. Ook de niet-adaptieve modi namen af, waarbij wel opviel dat cliënten met angststoornissen hierin minder snel verbetering ervaren dan cliënten met stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. 

 

Zinnige Zorg

Traditioneel zijn schematherapiesessies langdurig, wat intensieve begeleiding en uitgebreide middelen vereist. Door de introductie van kortdurende, geprotocolleerde groep-schematherapie in de basis GGz, krijgen patiënten sneller toegang tot de nodige zorg. Groep-schematherapie betekent meer cliënten tegelijkertijd behandelen, tegen lagere kosten. Bovendien ervaren groepsgenoten steun en verbondenheid, wat de effectiviteit van de behandeling vergroot. Deze elementen hebben een positieve invloed op de hele GGz-sector, omdat het de druk op de sGGz vermindert. Zorgverzekeraar VGZ merkte Re-Focus aan als Zinnige Zorg. Inmiddels bieden tien organisaties Re-Focus aan.

 

Vernieuwend onderzoek

De pilot study leidde ook tot een publicatie in Frontiers in Psychology. Dat is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich vooral bezighoudt met vernieuwend onderzoek. Ook bij het vervolgonderzoek is Kiers betrokken. Daarbij staat het verschil tussen de persoonlijkheidsstoornissen centraal. Ook moet het onderzoek betere criteria opleveren om te beoordelen voor welke cliënten
Re-Focus geschikt is en waar sGGz toch meer op zijn plek is.

 

Meer informatie

Lees de pilot study ‘Short-term, manualized schema-focused group therapy for patients with CBT-resistant disorders within primary care: a pilot study with a naturalistic pre-treatment and post-treatment design in Frontiers in Psychology. Ingeborg Kiers is klinisch psycholoog, psychotherapeut en expertiseleider bij het Centrum voor Angst en Dwang, onderdeel van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. Het Centrum voor Angst en Dwang werkt landelijk vanuit Venray en biedt klinische en klinisch ambulante behandeling.