.

Integrale zorg

Vincent Integrale Zorg biedt herstelondersteunende zorg en begeleiding aan mensen met ernstige, chronische psychiatrische aandoeningen die een langdurende ondersteuningsvraag hebben.

Intensieve zorg en begeleiding

Binnen de afdelingen, woningen of appartementen van de Integrale Zorg verblijven mensen die een intensieve vorm van zorg en begeleiding nodig hebben vanwege psychiatrische problemen. Klachten kunnen veroorzaakt worden door ziektebeelden zoals schizofrenie, een stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, verslavingsstoornis of combinaties hiervan. Vaak is langdurig zorg en begeleiding nodig op meerdere levensgebieden zoals psychische problemen, lichamelijke verzorging, wonen of financiën.

We werken binnen Vincent van Gogh vanuit de overtuiging  ‘herstel is haalbaar‘. Herstel heeft binnen de ggz vaak een andere betekenis dan het begrip genezing zoals we dit kennen. Herstel gaat over (leren) leven met een psychische kwetsbaarheid waarbij vooral de mogelijkheden van ieder mens centraal staan. Het ontwikkelen van eigen kracht of talent(en), meedoen met het gewone leven en zoveel mogelijk zelf de regie voeren, dat zijn onze uitgangspunten. 

Onze begeleiding of zorg is gericht op de cliënt en liefst in samenwerking met familie of naaste, dat mag bijvoorbeeld ook een goede vriend of vriendin zijn. Om alle doelen, acties, ondersteuningsvragen en afspraken te beschrijven heb of krijg je een persoonlijk Herstel Ondersteunend Plan.

Herstel Ondersteunend Plan (HOP)

Het HOP is bedoeld voor cliënten met een langdurende ondersteuningsvraag en hulp nodig hebben op meerdere levensgebieden, mensen met een combinatie van sociale, psychische en praktische problemen. Denk bijvoorbeeld aan dagactiviteiten, psychische problemen, het gebruik van medicijnen, lichamelijke verzorging, sociale contacten, wonen of de financiën.

Het HOP wordt samen ingevuld en naast persoonlijke gegevens komen ook de ondersteuningsvragen, doelen, acties en evaluaties aan de orde. Hiervoor maken we gebruik van de methodiek ‘Samen Beslissen’. Deze methode helpt ons om gezamenlijk behandeldoelen te formuleren om zo met wederzijds goedvinden tot behandelafspraken te komen. Wat wil je graag leren of veranderen en welke begeleiding of ondersteuning is hierbij nodig.
Vervolgens ga je stapsgewijs aan de slag met ondersteuning van je persoonlijke coach, de HOP-regisseur. Het coachen is er op gericht jou te helpen je doelen te verwezenlijken. Hierbij zullen we zoveel als nodig begeleiden, maar ook niet meer dan noodzakelijk zodat je naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en zelfstandigheid toe groeit.

Familie of naasten

Wij zijn van mening dat familie en naasten een onmisbare schakel vormen in het herstel van onze cliënten. Dit betekent dat we, met jouw instemming,hun zoveel mogelijk actief betrekken. En waar nodig ook een beroep op hun ondersteuning kan worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan samen kleding kopen of een ziekenhuisbezoek.

Betekenisvolle relaties zijn de basis van herstel. Wij hebben daarom ook oog voor het welzijn van familie en naasten en willen hun, door middel van een cursus- of trainingsaanbod, graag helpen om deze belangrijke rol te vervullen. Voor meer informatie: preventieaanbod voor familie/naasten.

Ervaringen

alle ervaringen