Preventieaanbod - Familieleden en naasten

Bekijk hier de preventieactiviteiten voor familieleden en naasten

Ben je familie of een naastbetrokkene van iemand met psychische of verslavingsproblemen? Dit valt niet altijd mee en het kan zijn dat de omgang moeilijk verloopt of dat je je machteloos voelt. Ook als een van de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft kan dat invloed hebben op het hele gezin. Onze preventiewerkers bieden een steuntje in de rug voor ouders en hun kinderen. Hieronder vind je het preventieaanbod voor familieleden en naasten.

Informatie en advies

Cursussen

Wij bieden verschillende cursussen aan die je ondersteunen in de omgang met naasten met psychische of verslavingsproblemen. Ook als je als ouder zelf psychische of verslavingsproblemen hebt, kunnen we helpen bij de opvoeding van je kinderen. 

(online) zelfhulp

  • KopOpOuders.nl: online zelfhulp cursus over opvoeden wanneer je niet lekker in je vel zit/psychische problemen hebt

Voor professionals en vrijwilligers

Kom je als beroepskracht of vrijwilliger in contact met ouders met psychische of verslavingsproblemen en/of hun kinderen? Of wil je meer weten over het herkennen en hulp bieden bij psychische problemen, bijvoorbeeld bij een buurtgenoot, verenigingslid of sportkameraad? Preventie biedt consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering op deze thema’s, bijvoorbeeld:

  • KOPP/KOV: consultatie en scholing over het thema psychiatrie en ouderschap, Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOV)
  • Maak het verschil voor een kind
  • Samen Sterk in de Wijk