Onze locaties in Roermond


Poli - dagbehandeling Roermond

Laurentiusplein 10
6043 CS Roermond
0475 - 319 747

Verslavingsreclassering GGZ

Laurentiusplein 10
6043 CS Roermond
0475 - 319 747 (volg keuzemenu)

STERKR en HELDR (poli kind & jeugd)

Westhoven 5
6042 NV Roermond
088 - 478 7832

Preventie, team regio Roermond

Westhoven 5
6042 NV Roermond
06 - 53 87 40 35