Informatie over hoogwater in Limburg

Dinsdag 20 juli
Update 19.00 uur - RC Venlo gaat woensdag weer open

Afgelopen vrijdag 16 juli hebben we onze cliënten van het Regionaal Centrum (RC) in Venlo preventief geëvacueerd, in verband met het verwachte hoogwater.  Het RC Venlo heeft uiteindelijk geen wateroverlast gehad. Woensdag 21 juli hervatten we alle poliklinische- en klinische zorg op deze locatie.

Warme ontvangst geëvacueerde cliënten
Onze cliënten, die tijdelijk op andere locaties zijn gehuisvest, zijn vanaf dinsdag in de loop van de middag in alle rust teruggekeerd. Uiteraard kregen cliënten een warm onthaal, omdat we met elkaar blij zijn dat de evacuatie en de bijbehorende terugkeer zo goed is verlopen en iedereen veilig terug is in het RC. Vanaf woensdagochtend start ook de poliklinische zorg weer op.

Goede samenwerking
Er was veel nodig om de zorg weer in gereedheid te brengen na de dreigende wateroverlast. Voorraden, medicijnen, meubilair, ICT-voorzieningen en andere zaken zijn vrijdag verplaatst naar hoger gelegen afdelingen of vervoerd naar andere locaties. Dankzij een fijne en goede samenwerking met VieCuri Medisch Centrum, GGZ Oost Brabant, Ambulancezorg Limburg Noord, Mondial Movers,, met medewerkers van onze eigen locaties en ondersteunende afdelingen en alle andere betrokkenen, is de evacuatie soepel en vlot verlopen.

Deze grote operatie, is op korte termijn goed en met minimale onrust voor onze cliënten uitgevoerd. We zijn enorm trots op de krachtige saamhorigheid die alle betrokkenen hebben laten zien. Daar spreken we graag langs deze weg opnieuw onze waardering voor uit.

Hervatten poliklinische zorg
Woensdag hervatten we onze poliklinische zorg op het RC weer. Heeft u vragen over uw afspraak die is verzet of uitgesteld? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent. Of heeft u andere vragen? Dan kunt u bellen naar (0478) 527 527.

Maandag 19 juli
Update 22.00 uur - RC Venlo gaat woensdag weer open

Na overleg met Veiligheidsregio Limburg-Noord en Waterschap Limburg, en in samenspraak met VieCuri heeft Vincent van Gogh vanmiddag toestemming gekregen om zich voor te bereiden op een heropening van het Regionaal Centrum (RC) in Venlo. Dit na de evacuatie die we uit voorzorg voor het hoogwater deden. We streven ernaar de zorg voor onze cliënten in het Regionaal Centrum Venlo woensdag 21 juli te hervatten. De komende dagen treffen we alle voorbereidingen om onze cliënten weer te ontvangen.

Voorbereidingen

Om op en veilige en prettige wijze de zorg voor onze cliënten te hervatten, zal er veel werk verzet moeten worden. De technische en organisatorische herstart is complexer dan de evacuatie van afgelopen vrijdag. Met alle veiligheidsvoorwaarden die onze zorg met zich meebrengt, wordt niets aan het toeval overgelaten. Daarvoor zijn twee volle dagen nodig.

Hervatten zorg

Afspraken met poliklinische cliënten voor maandag 19 en dinsdag 20 juli zijn afgezegd en verzet, of gaan digitaal of telefonisch door. In de loop van woensdag verwachten wij de poliklinische afspraken weer op RC Venlo door te laten gaan, en ook alle klinische cliënten terug te laten keren van de verschillende interne en externe locaties.

Update 11.00 uur - Vooralsnog droge voeten op RC Venlo

Na een goed verlopen evacuatie gisteren van ons Regionaal Centrum (RC) in Venlo, hebben cliënten en medewerkers een relatief rustige nacht gehad op de tijdelijke locaties. In ons RC in Venlo, gevestigd naast VieCuri Medisch Centrum, staat alles hoog en vooralsnog droog.

Wij blijven in goed contact met de veiligheidsregio, lokale overheden en andere instanties en houden de situatie goed in de gaten. Zodra het weer kan, keren we terug naar het RC in Venlo.

We leven mee met iedereen die te maken heeft met het hoogwater en wensen allen veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Update 21.00 uur – Evacuatie RC Venlo succesvol afgerond

Om elke kans op overstroming voor te zijn, is vandaag ons Regionaal Centrum in Venlo – gevestigd in VieCuri medisch centrum - geëvacueerd. De evacuatie is inmiddels succesvol afgerond.

Vanmiddag en vanavond is er hard gewerkt om voor onze cliënten een goed en veilig onderkomen te verzorgen. Inmiddels zijn alle 52 cliënten verhuisd naar een andere locatie. Dat was een flinke operatie waarbij goed is samengewerkt door alle partijen. We hebben enorme bereidheid ervaren om dit samen aan te gaan. Heel dankbaar zijn we dat we voor een deel van onze cliënten gebruik mogen maken van faciliteiten van de GGZ Oost Brabant, en dat onze cliënten en medewerkers hartelijk zijn ontvangen op de locatie.

Wij hopen na het weekend terug te keren naar het Regionaal Centrum in Venlo, en daar zo snel mogelijk de zorg voor onze cliënten te hervatten.

We leven mee met alle mensen die te maken hebben gekregen met het hoogwater en wensen iedereen veel sterkte.


Update 13.30 uur - Evacuatie Regionaal Centrum Venlo vanwege hoogwaterstand Maas

Samen met veiligheidsregio Limburg-Noord en VieCuri Medisch Centrum hebben wij besloten om uit voorzorg over te gaan tot evacuatie. Het betreft een preventieve evacuatie om elke kans op overstroming voor te zijn. Dit betekent dat wij ons Regionaal Centrum (Tegelseweg 210 in Venlo), dat op hetzelfde terrein ligt als het ziekenhuis, gaan evacueren.

Er verblijven momenteel 52 cliënten  in deze klinieken. Zij worden vanaf vrijdagmiddag op een veilige manier overgebracht naar andere passende locaties. Hierbij hebben we GGZ Oost Brabant bereid gevonden om voor een deel de voorzieningen te verzorgen. Cliënten en hun naasten worden persoonlijk geïnformeerd over de evacuatie.

Vanaf 16.00 uur vanmiddag sluiten wij alle poliklinische voorzieningen aan de Tegelseweg 210 Venlo. Afspraken worden vanaf dat tijdstip en minimaal tot dinsdag 20 juli afgezegd of digitaal georganiseerd. Als u een afspraak bij ons heeft, wordt er telefonisch contact met u opgenomen om de afspraak te verzetten naar een ander moment. Wij streven ernaar om rond 20.00 uur vanavond de hele locatie af te sluiten.

Het RC in Venlo is de enige Vincent van Gogh-locatie die wordt geëvacueerd. De zorg op andere locaties gaat door.

 

Informatie over hoogwater in Limburg

De provincie Limburg kampt met hoogwater en de enorme wateroverlast daarvan. Omdat veel van onze cliënten en medewerkers in Limburg wonen en wij hier meerdere locaties hebben, houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.

Wij werken hierbij nauw samen met de Veiligheidsregio’s, Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en onze ketenpartners. Samen bepalen we  óf en welke acties er  nodig zijn.

Als er belangrijke nieuwe informatie te melden is, dan vindt u hier updates.

Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons servicenummer: (0478) 52 75 27

Media
Voor persvragen kunt u contact opnemen met onze woordvoerders:
Hester van Hartingsveldt - (06) 51 70 39 67
Inge Smolders -  (06) 11 06 25 08