Scholing voor professionals Less Depress

Preventieprogramma voor professionals in het voortgezet onderwijs

Depressie- en suïcidepreventie binnen de school

Depressie kun je maar beter vóór zijn, zeker bij jongeren. Het is een ernstig gezondheidsprobleem dat elk aspect van het leven aantast en tot grote risico’s kan leiden op korte en langere termijn. Eén van die risico’s is suïcidaliteit.

Het is dan ook van belang dat de eerste signalen van depressieve klachten tijdig worden opgemerkt en dat de juiste stappen worden gezet om erger te voorkomen. Jongeren zijn vaak te vinden op school, een belangrijke plek dus om (beginnende) depressieve klachten en/of suïcidale gedachten te signaleren en passende ondersteuning te bieden.

Signaleren, het gesprek hierover aangaan en de goede stappen zetten kan echter best lastig zijn. GGD Limburg-Noord en Vincent van Gogh bieden daarom met het preventieprogramma Less Depress diverse activiteiten aan om professionals hierbij te ondersteunen. 
‘Zie ik het wel goed?’, ‘Wat kan/moet ik met deze signalen?’, ‘Hoe ga ik het gesprek aan?’, zijn dan ook vragen die leidend zijn in onze scholingen.
Het aanbod is in eerste instantie gericht op onderwijsprofessionals, maar is natuurlijk ook interessant voor andere professionals die veel met jeugd werken.

Activiteiten programma Less Depress:

A) Scholing Less Depress voor professionals in het onderwijs (2 x 2 uur)

Inhoud van het aanbod

  • Emotionele schommelingen in de puberteit.
  • Verschil tussen dipje en depressie.
  • Suïcidaliteit, hoe herken je het?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Signaleren en dan?
  • Aangaan van gesprek, do’s en don’ts.
  • Hoe handel je bij serieuze vermoedens?
  • Betrekken van de ouders.
  • Omgaan met weerstanden.

Naast informatie over depressie en suïcidaliteit bij jongeren worden handvatten geboden voor gespreksvoering en het realiseren van passende hulp. De scholing kent een interactief karakter, er is voldoende ruimte voor discussie en inbreng van praktijksituaties. 

Praktische informatie

Voor wie:     zorgcoördinatoren, mentoren en docenten die meer verdieping op dit thema willen
Duur:          2 x 2 uur (eventueel 1 x 4 uur)
Waar:          in overleg (kan op locatie)
Max:           8 deelnemers

B.  Training Less Depress voor professionals in het onderwijs (2 x 3 uur).

De training Less Depress biedt deelnemers inzicht in het herkennen van en omgaan met signalen van (beginnende) depressie en suïciderisico bij jongeren binnen de school. Er worden handvatten geboden voor gespreksvoering en het realiseren van passende hulp. In deze training ligt de focus op oefenen met signaleren en gespreksvoering.   
NB: deelname aan deze training kan uitsluitend na het volgen van de scholing (zie A), de workshop (zie C) en/of het webinar (zie D).

C.  Workshop Less Depress voor professionals in het onderwijs (1,5 uur á 2 uur)

In de workshop Less Depress komt de basis van depressie- en suïcidepreventie bij jongeren aan bod. Deze workshop kan losstaand aangeboden worden maar dient ook als introductiebijeenkomst voor de Less Depress training (zie B). Bij deze workshop is er minder mogelijkheid tot diepgang en interactie dan in de training van 2 x 3 uur (zie B).

D.  Webinar Less Depress voor professionals in het onderwijs (1 á 1,5 uur)

Het webinar Less Depress is qua inhoud vergelijkbaar met bovenstaande workshop. Er kan in korte tijd aan een grote groep deelnemers informatie over dit onderwerp worden verstrekt.

E.  Beleidsondersteuning

Less Depress biedt in het kader van De Gezonde School ondersteuning aan scholen bij het opstellen van het gezondheidsbeleid m.b.t. preventie van depressie en suïcide.

Interesse in deelname of meer informatie?

Stuur gerust een een mail of laat een terugbelverzoek achter voor team preventie.