Webinar Less Depress voor onderwijsprofessionals

Speciaal voor professionals die werken met jongeren

Wil je weten wat je als professional in het onderwijs kunt doen aan depressie- en suïcidepreventie bij jouw leerlingen? Volg dan het GRATIS webinar ‘Less Depress’ op 1 december. 

Waarom het webinar Less Depress 

Het aantal jongeren met psychische klachten is schrikbarend hoog. De ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ toont aan dat 24% van de jongeren in het Voortgezet Onderwijs, regio Noord- en Midden-Limburg, aangeeft last van klachten te hebben. 14% heeft zelfs af en toe suïcidegedachten. De kans is daarmee aanzienlijk dat ook jij leerlingen hebt die hier mee worstelen. 

Tot op zekere hoogte zijn psychische klachten, zoals depressieve gevoelens, normaal in de pubertijd. Maar wanneer is het niet meer normaal? En wanneer is er hulp nodig om te voorkomen dat klachten uitgroeien tot een depressie met grote gevolgen voor functioneren en welzijn?  

Veel jongeren praten niet uit zichzelf over hun klachten. Ze vragen niet om hulp. Des te belangrijker dat jij klachten kunt signaleren en weet wat je kunt doen. Jij kunt echt het verschil maken. Het signaleren, het gesprek hierover aangaan en de goede stappen zetten, kan lastig zijn. De GGD Limburg-Noord en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, bieden je daarom een graag een gratis webinar aan over dit thema.  

In het webinar bespreken we:

  • Feiten en cijfers rondom mentale gezondheid en suïcidaliteit bij jongeren 
  • Hoe je deze problematiek bij leerlingen kunt signaleren 
  • Wat je zelf als leraar met deze signalen kunt doen 
  • Hoe je het gesprek over depressieve klachten en suïcidale gedachten met jongeren voert  
  • Wanneer je jongeren verwijst naar hulp en waar naartoe?

Voor wie is dit webinar? 

  • Dit webinar is bedoeld voor leraren, school- en teamleiders en alle andere professionals binnen het onderwijs die met jongeren werken, maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen! 
  • Het webinar richt zich specifiek op jongeren en is daarom meest geschikt voor professionals in het VO en MBO/HBO/WO. 

Praktische informatie

Prijs: gratis 
Wanneer: Donderdag 1 december 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur 

Aanmelden 

Meld je HIER aan voor dit webinar! 

Verhinderd? 

Ben je verhinderd maar wel geïnteresseerd? Meld je evengoed aan via het aanmeldformulier, je ontvangt na het webinar een terugkijklink!   

Vragen? 

Neem dan contact op met Vincent van Gogh Preventie: preventie@vvgi.nl