Klinische geriatrie

In opleiding tot specialist

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid is erkend voor het verplichte stagedeel klinische geriatrie in de ouderenpsychiatrie binnen de opleiding tot klinisch geriater. De entrustable professional activity (EPA) 8, psychiatrie en gedrag, staat centraal. De AIOS klinische geriatrie neemt deel aan het lokale huisonderwijs (ouderen)psychiatrie met een grote diversiteit aan onderwijsvormen zoals onderwijs in psychofarmacologie, kritische beschouwingen van literatuur betreffende de alledaagse praktijk, en capita selecta.

AIOS klinische geriatrie kunnen deelnemen aan introductiebijeenkomsten zoals bijeenkomsten gericht op beoordeling van suïcidaliteit en omgaan met mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Op de stage-afdelingen wordt samengewerkt met 2 AIOS Psychiatrie. Vincent van Gogh heeft ruime wetenschappelijke kennis en ervaring en biedt de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Capaciteit

Jaarlijks zijn er 1-2 nieuwe instroomplaatsen voor AIOS.

Meer informatie

dr. Arenda Dado-Van Beek, klinisch geriater