Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP): gezamenlijke expertise

Ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan een regulier zorgcentrum doorgaans kan bieden. In het IEP in Venray en Venlo staat een team van medewerkers met ruime ervaring in de psychiatrie en geriatrie zij aan zij. Zij delen hun kennis op het gebied van crisisopvang en behandeling van complexe gedragsproblematiek.

Afdeling

Het IEP is een samenwerking tussen de zorgorganisaties Vincent van Gogh, Proteion en de Zorggroep met een afdeling in Venray en Venlo. Cliënten worden hier vanuit een crisissituatie opgenomen. Op deze kleinschalige afdelingen bieden we cliënten een intensieve persoonsgerichte behandeling, zorg en ondersteuning op basis van het Zorgprogramma D-ZEP (Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag).

Het multidisciplinaire team besteedt de aandacht aan psychische, sociale, somatische en functionele problemen waarbij we, door middel van systematische gedragsobservaties en onderzoeken, de oorzaak van het probleemgedrag achterhalen. De daarop volgende behandeling sluit aan bij de leefwereld en individuele behoeften van cliënten en is gericht op het stabiliseren van het gedrag met als doel de terugkeer naar een veilige leefomgeving. Daarbij staat ook het behouden van (cognitieve) vaardigheden centraal.

Samen de kennis, samen de zorg!

Het vaste team van het IEP bestaat uit een klinisch geriater, arts-assistenten, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, helpenden en activiteitenbegeleiders. Deze medewerkers werken dagelijks nauw samen en delen hun expertise. Het team hecht veel waarde aan de bijdrage die familieleden en naasten kunnen leveren aan de behandeling, het herstel en het welbevinden van de cliënt. Op indicatie worden ook andere disciplines zoals maatschappelijk werker, fysio-/ergotherapeut en diëtist ingeschakeld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het IEP? In onze folder kunt u veel informatie vinden. Bekijk hem hier.

Cliënten aanmelden

Cliënten kunnen aangemeld worden door hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een zorgcentrum. Meld uw cliënt aan via Voordeurteam Vincent van Gogh of via het klantencontactcentrum van Proteion of een e-mail naar Zorgbemiddeling de Zorggroep.

Contactgegevens en bezoekadres

IEP Venray IEP Venlo
Overloonseweg 6 Tegelseweg 210
5804 AV Venray 5912 BL Venlo
0478 - 78 63 23 077-355 03 60
opname@iepvenray.nl iepvenloopname@vvgi.nl

VGZ Zinnige Zorg Award 2018

IEP won brons bij de Zinnige Zorg Award : daar zijn we trots op! Zinnige zorg is betaalbare zorg die
de patiënt centraal zet. Dat vraagt om aansprekende ideeën die de zorg eenvoudiger, logischer en
slimmer maken. VGZ zoekt voortdurend naar de meest veelbelovende ideeën en beloont ze graag met de VGZ Zinnige Zorg Award


 

Ervaringen

alle ervaringen