Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP): gezamenlijke expertise

Ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan een regulier zorgcentrum doorgaans kan bieden. In het IEP in Venray taat een team van medewerkers met ruime ervaring in de psychiatrie en geriatrie zij aan zij. Zij delen hun kennis op het gebied van crisisopvang en behandeling van complexe gedragsproblematiek.

Afdeling

Het IEP is een samenwerking tussen de zorgorganisaties Vincent van Gogh, Proteion en de Zorggroep met twee afdelingen in Venray. Cliënten worden hier vanuit een crisissituatie opgenomen. Op deze kleinschalige afdelingen bieden we cliënten een intensieve persoonsgerichte behandeling, zorg en ondersteuning op basis van het Zorgprogramma D-ZEP (Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag).

Het multidisciplinaire team besteedt de aandacht aan psychische, sociale, somatische en functionele problemen waarbij we, door middel van systematische gedragsobservaties en onderzoeken, de oorzaak van het probleemgedrag achterhalen. De daarop volgende behandeling sluit aan bij de leefwereld en individuele behoeften van cliënten en is gericht op het stabiliseren van het gedrag met als doel de terugkeer naar een veilige leefomgeving. Daarbij staat ook het behouden van (cognitieve) vaardigheden centraal.

Samen de kennis, samen de zorg!

Het vaste team van het IEP bestaat uit een klinisch geriater, arts-assistenten, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, helpenden en activiteitenbegeleiders. Deze medewerkers werken dagelijks nauw samen en delen hun expertise. Het team hecht veel waarde aan de bijdrage die familieleden en naasten kunnen leveren aan de behandeling, het herstel en het welbevinden van de cliënt. Op indicatie worden ook andere disciplines zoals maatschappelijk werker, fysio-/ergotherapeut en diëtist ingeschakeld.

Cliënten aanmelden

Cliënten kunnen aangemeld worden door hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een zorgcentrum. Meld uw cliënt aan via Voordeurteam Vincent van Gogh of via het klantencontactcentrum van Proteion of een e-mail naar Zorgbemiddeling de Zorggroep.

Contactgegevens en bezoekadres

IEP Unit B IEP Unit C
Overloonseweg 6 Overloonseweg 6
5804 AV Venray 5804 AV Venray
0478 - 78 63 22 0478 - 78 63 23
iep.unitb@dezorggroep.nl

iep.unitc@dezorggroep.nl


VGZ Zinnige Zorg Award 2018

IEP won brons bij de Zinnige Zorg Award : daar zijn we trots op! Zinnige zorg is betaalbare zorg die
de patiënt centraal zet. Dat vraagt om aansprekende ideeën die de zorg eenvoudiger, logischer en
slimmer maken. VGZ zoekt voortdurend naar de meest veelbelovende ideeën en beloont ze graag met de VGZ Zinnige Zorg Award


 

Beschikbare folder Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP)

Ervaringen

alle ervaringen