Verwijzers

Samen werken we aan de best mogelijke zorg voor mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen.

Ons streven is het voor elke verwijzer zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom is ons Voordeurteam de centrale ingang voor het verwijzen of aanmelden van patiënten naar Vincent van Gogh en vragen daaromtrent.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht voor het:

Vergoedingen

Het Voordeurteam weet met welke zorgverzekeraars Vincent van Gogh een contract heeft afgesloten.

Aanmelden / verwijzen

Voor het verwijzen of aanmelden van patiënten naar Vincent van Gogh ontvangen we bij voorkeur een digitale verwijzing via ZorgDomein.
Wanneer dat niet mogelijk is, maak dan gebruik van een verwijsbrief.

De aanmelding wordt, nadat we deze administratief hebben verwerkt, doorgezet naar een behandelaar die de verwijzing vervolgens gaat screenen. Zo nodig is er nog contact met de verwijzer, als er bijvoorbeeld aanvullende vragen zijn.

Telefoon & fax
Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.
T 0478 - 527 700
F 0478 - 527 018 ( T.a.v. Voordeurteam)

E-mail
vvgaanmelden@vigogroep.nl

Postadres
Vincent van Gogh
T.a.v. Voordeurteam
Postbus 5
5800 AA Venray

123Consultatie
Eenvoudig en snel advies, consultatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verslavingsproblematiek, ga naar ons online platform 123 Consultatie

Aanmelden patiënt via Zorgdomein

Het aanmelden van cliënten verloopt bij voorkeur via Zorgdomein.

Noodzakelijke informatie voor een verwijzing

  • Vermelding AGB code
  • Keuze generalistische basis of specialistische ggz
  • Bevindingen, vermoeden dat er sprake is van een psychische stoornis en/of (ernstige) verslaving.

Wanneer verwijzing via ZorgDomein om welke reden dan ook niet mogelijk is, maak dan gebruik van de verwijsbrief. 

Aanmelden patiënt zonder Zorgdomein

Kunt u de patiënt/cliënt niet verwijzen via ZorgDomein, verstuur dan uw (eigen) verwijsbrief naar onderstaand (mail)adres.

Noodzakelijke informatie voor een verwijzing

  • Vermeld ‘Vincent van Gogh’ in de aanhef van de verwijsbrief; alleen een afdeling, kliniek of centrum vermelden, is onvoldoende
  • Je handtekening en/of een stempel van je praktijk
  • Vermelding AGB code
  • Keuze generalistische basis ggz of specialistische ggz
  • Geef s.v.p. aan dat er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis en/of een verslaving

Contactgegevens team Aanmelden & Consultatie

Je kunt de verwijsbrief sturen naar:

E-mail
vvgaanmelden@vigogroep.nl (t.a.v. Aanmelden)

Postadres
Vincent van Gogh
Aanmelden & Consultatie
Postbus 5
5800 AA Venray

Aangescherpte eisen verwijzing

De overheid heeft in 2014 de aanmeldingseisen voor de generalistische basis ggz en specialistische ggz aangescherpt

Interessante links

Consultatie

123 Consultatie - Eenvoudig en snel advies en consultatie op het gebied van geestelijke gezondheid(szorg) en verslavingsproblematiek.

Generalistische Basis GGZ

Centiv - de basis voor geestelijke gezondheid

Eenvoudige verwijzing van basis- naar specialistische ggz

Als een cliënt een geldige verwijzing heeft voor de basis ggz, dan is voor doorverwijzing naar de specialistische ggz geen nieuwe verwijzing van de huisarts meer nodig. Dat geldt ook andersom (van specialistische naar basis). Dit geldt sinds 1 april 2017.

Flyer VWS

De nieuwste afspraken voor verwijzers en regiebehandelaars over vereenvoudigd verwijzen binnen de ggz, zijn samengevat in een flyer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verwijsinformatie Rijksoverheid

Meer informatie (inclusief een lijst van veelgestelde vragen) over verwijzing binnen de ggz is te vinden op deze webpagina van de Rijksoverheid.