Specialistische centra

Soms is er zorg nodig op een heel specifiek terrein. Vincent van Gogh biedt die zorg in een aantal specialistische centra.

Twee van de specialistische afdelingen hebben het zogeheten TOPGGz keurmerk: het Centrum voor Neuropsychiatrie en het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Patiënten uit heel Nederland kunnen hier terecht.

Centrum voor Neuropsychiatrie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is specialist in de diagnostiek en behandeling van patiënten met zeldzame of onbegrepen psychiatrische aandoeningen. Ook als een reguliere behandeling niet voldoende is gebleken, zijn wij er voor u. Met een gerichte, persoonlijke behandeling helpen wij u verder.

Lees hier alles over het Centrum voor Neuropsychiatrie en de mogelijkheden

Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

In het Korsakov Centrum behandelen we mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling, advies en consultatie. Doel is weer zo goed als mogelijk functioneren in de maatschappij. De focus bij de behandeling ligt op het verbeteren van het cognitief functioneren en het vergroten van jouw zelfredzaamheid.

Lees hier alles over het Korsakov Centrum en de mogelijkheden

Centrum voor Angst & Dwang

Als angst je dagelijks leven beperkt, kan er sprake zijn van een stoornis. Je leven wordt dan geregeerd door je angst of dwang en is aanwezig bij alles wat je doet. Je hebt daar zelf veel last van evenals je omgeving. Heb je eerder behandeling gehad en heeft die niet voldoende gewerkt? Dan kan het Centrum voor Angst & Dwang wellicht helpen.

Het Centrum voor Angst & Dwang is een (landelijk werkend) specialistisch centrum voor behandeling van volwassenen met een ernstige angststoornis. 

Graag meer informatie?  
Bezoek onze website www.angstendwang.nl

 

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie Venray

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met dementie. Een op de vijf mensen krijgt dementie en een op de drie vrouwen krijgt een vorm van dementie. Dementie is een ingrijpende ziekte voor de mens die het treft, maar ook voor zijn of haar familie/naasten. Als hierbij ook nog angst, agressie, hevige onrust of ander onbegrepen gedrag komt, ontstaat er vaak een onhoudbare thuissituatie of in het zorgcentrum. Wat is de juiste benadering en wanneer bieden we de gewenste behandeling of zorg aan deze kwetsbare doelgroep?

Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) heeft verstand van zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag en richt zich op passende zorg die aansluit bij wat de cliënt nodig heeft en de familie/naasten ondersteunt.

Unieke regionale samenwerking
Het IEP Venray maakt, naast het IEP Venlo, onderdeel uit van een unieke regionale samenwerking. Hierbinnen werken Proteion, De Zorggroep, Land van Horne en Vincent van Gogh samen aan de beste zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag.

Kleinschalig - IEP Venray
Het IEP is een kleinschalig centrum in Venray voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Tijdens het verblijf binnen de opnameafdeling wordt achterhaald wat de oorzaak is van het gedrag en wordt vervolgens een behandelplan gemaakt zodat de klachten afnemen en we over kunnen gaan op stabilisatie en structurering van het gedrag.

Het vervolg vindt plaats binnen de transferafdeling. Hier leggen we de nadruk op het aanleren van vaardigheden om het cognitief functioneren (denk- en lerend vermogen) zo lang mogelijk te behouden. Vanuit een belevingsgerichte zorgvisie bereiden we de patiënt en zijn of haar familie/naasten voor op de overgang naar de toekomstige woonsituatie, zoals een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening. Met belevingsgerichte zorg sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van onze patiënten en richten wij ons op de individuele behoeften van de patiënten. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid en ontspanning.

Samenwerking met Proteion
Het IEP Venray is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion. Onze specifieke deskundigheid en ervaring komen hier samen in één team in de behandeling en zorg voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen.

Wil je graag meer informatie over het IEP? 
U kunt hier de folder lezen.

VGZ Zinnige Zorg Award 2018
IEP won brons bij de Zinnige Zorg Award : daar zijn we trots op! Zinnige zorg is betaalbare zorg die de patiënt centraal zet. Dat vraagt om aansprekende ideeën die de zorg eenvoudiger, logischer en slimmer maken. VGZ zoekt voortdurend naar de meest veelbelovende ideeën en beloont ze graag met de VGZ Zinnige Zorg Award

Contact / bezoekadres

IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie)
Overloonseweg 6
5804 AV Venray

Opnameafdeling:
opname@iepvenray.nl
0478 - 78 63 23

Transferafdeling:
transfer@iepvenray.nl
0478 - 78 63 22

Aanmelden
Patiënten kunnen aangemeld worden via hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een zorgcentrum. De verwijzer kan zijn/haar patiënt aanmelden via Voordeurteam Vincent van Gogh of via het klantencontactcentrum van Proteion.

 

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie Venlo

Dementie is een ingrijpende ziekte, die gepaard gaat met geheugenproblemen en verwardheid. Bij sommige mensen ontstaat ook onbegrepen gedrag zoals angst, ernstige onrust of agressiviteit. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon zelf en voor zijn of haar omgeving. Er kan zelfs een onhoudbare situatie ontstaan, omdat familie, mantelzorgers of zorgmedewerkers niet meer weten hoe ze met hun naaste of de cliënt moeten omgaan.

Binnen het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) komt de specifieke deskundigheid en ervaring van psychiatrie en verpleeghuiszorg samen in de behandeling, zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie in combinatie met gedragsproblemen. Samen de kennis, samen de zorg.

Unieke regionale samenwerking
Het IEP in Venlo is, naast het IEP in Venray, onderdeel van een unieke regionale samenwerking. Hierbinnen werken Proteion, Land van Horne, De Zorggroep en Vincent van Gogh samen aan de beste zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag.

IEP Venlo
Speciaal voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag is er het IEP. In Venlo is dit een afdeling voor veertien ouderen die daar ongeveer drie maanden verblijven. Het IEP richt zich op passende zorg die aansluit bij wat de cliënt nodig heeft en die de familie/naasten ondersteunt.

We bieden onze cliënten intensieve behandeling, (belevingsgerichte)zorg en ondersteuning zodat zij de overstap kunnen maken naar een zorgcentrum, een kleinschalige woonvorm of (als het mogelijk is) terug naar hun eigen woonsituatie. Het accent ligt primair op de behandeling. Het verblijf binnen het IEP is tijdelijk: de behandelperiode bestaat uit maximaal 14 weken, afhankelijk van de persoonlijke problematiek en het individuele herstelproces.

Met belevingsgerichte zorg sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van onze cliënten en richten wij ons op de individuele behoeften van de oudere. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid en ontspanning.

Behandeling
De cliënt wordt vaak vanuit een crisissituatie opgenomen binnen de afdeling. De eerste stap is de oorzaak van het onbegrepen gedrag (de gedragsproblemen) te achterhalen. Op basis van observaties en bevindingen van het multidisciplinair team stellen we een behandelplan op, waarin we beschrijven wat ieder vanuit zijn of haar vakgebied samen met of voor de cliënt gaat doen. Denk bijvoorbeeld aan verder lichamelijk en/of psychologisch onderzoek, omgangsadviezen, medicijngebruik en/of lichamelijke zorg. Hierbij gebruiken we ook graag informatie van de partner, familie of andere belangrijke naasten.

Hierna volgt een stabilisatiefase. In deze fase zorgen we er voor dat het gedrag van de cliënt verder stabiliseert, dat bijvoorbeeld onrust, angst of boosheid verminderen. Wanneer het gedrag (gedeeltelijk) gestabiliseerd is, verleggen we de nadruk op het dagelijks functioneren. Behouden of verbeteren van cognitieve functies. Onder cognitieve functies worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie.
Op het einde van de behandeling stemmen we met alle betrokken partijen het vervolgtraject af. De cliënt kan verhuizen naar een (meer) passende woonvorm of terugkeren naar de thuissituatie,

Nazorg
Wanneer de cliënt terug naar huis gaat kan het dementieprogramma ‘Hulp bij dementie’ aan familie of naasten verdere ondersteuning bieden. Gaat de cliënt naar een passende woon- zorgvoorziening, dan kan deze organisatie het IEP consulteren voor advies.

Benieuwd hoe de professionals van het IEP Venlo te werk gaan? In dit artikel lichten twee bevlogen medewerkers van het IEP Venlo hun werk toe

Aanmelden
Cliënten kunnen worden aangemeld via hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een zorglocatie. De verwijzer kan zijn/haar cliënt aanmelden via: 
Voordeurteam Vincent van Gogh

Aanmelding via De Zorggroep: Zorgbemiddelingintra@dezorggroep.nl
Telefoon: (088) 6101755

Contact / bezoekadres
Vincent van Gogh
Regionaal Centrum Venlo
Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP)
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

Telefoon: 077-355 03 60

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen

Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid, typische trekjes en eigenschappen die samen je karakter vormen. Persoonlijkheidsproblematiek ontstaat als bepaalde eigenschappen blijvend verhevigen, star of hinderlijk worden. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zetten zichzelf -in hun relaties, vriendschappen, werk of studie- vaak op dezelfde manier klem of hun omgeving krijgt last van hun gedrag. Het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen biedt intensieve dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Meer informatie

Download folder Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Voor verwijzers

Wilt u verwijzen of aanmelden:  klik hier.

Contactgegevens
Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen
Kaldenkerkerweg 3
5913 AB Venlo

088 - 478 78 50
info-cvp@vvgi.nl

Ervaringen

alle ervaringen