Behandeling bij Trauma

Traumabehandeling is een intensieve en complete behandeling voor mensen met trauma- en verwerkingsproblemen. Wij bieden kortdurende, intensieve en effectieve behandelingen aan voor mensen met trauma, en verwerkingsproblemen zoals in het geval van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De behandeling bestaat uit voorlichting, Imaginaire Exposure (IE), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en/of Cognitieve Gedragstherapie (CGT), eventueel aangevuld met vaktherapie. Wij bieden alle ingrediënten om trauma’s goed te kunnen verwerken.

Tijdens de traumabehandeling worden de belangrijkste trauma’s één voor één opnieuw opgeroepen en doorleefd, ontdaan van hun emotionele lading en (negatieve) betekenis, verwerkt en geïntegreerd in jouw leven.

Wat is een PTSS? 

Een PTSS wordt gekenmerkt door:

 1. De blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld;
 2. Aanhoudende nare herinneringen aan de traumatische gebeurtenis(sen) zoals herbelevingen van het trauma, zich opdringende gedachten, nachtmerries en flashbacks;
 3. Aanhoudende vermijding van herinneringen, dingen en plaatsen die samenhangen met de traumatische gebeurtenis(sen);
 4. Negatieve veranderingen in gedachten en stemmingen die samenhangen met de traumatische gebeurtenis(sen) zoals negatieve overtuigingen ('Het is mijn schuld', 'Niemand is te vertrouwen'), gevoelens (zoals angst, afschuw, boosheid, schuld, vervreemding van anderen of schaamte) en afname van belangstelling in de belangrijkste activiteiten en naasten;
 5. Klachten van overprikkeling waaronder slaapproblemen, boosheid, overdreven alertheid, concentratieproblemen en schrikreacties.

Wanneer je deze klachten en symptomen één maand na het trauma nog hebt en de klachten het dagelijks functioneren verstoren, spreekt men van een PTSS. 

Wat maakt onze traumabehandeling uniek?

 • In onze traumabehandeling maken we gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten op gebied van: exposure, EMDR, cognitieve verwerking, de therapeutische relatie en kennis over de werking van het geheugen.  
 • Wij maken gebruik van voorlichting en ondersteuning via een (digitaal) werkboek waarbij je buiten de sessies actief aan de slag gaat met je herstel.  
 • Wij bieden maatwerk door de intensiteit van jouw behandeling af te stemmen op jouw klachten, behoeften en mogelijkheden.
 • Via erkende vragenlijsten wordt goed in de gaten gehouden hoe je ervoor staat.
 • Je naaste(n) worden actief betrokken bij jouw traumabehandeling.

Voor wie? 

Onze traumabehandeling is bedoeld voor mensen die kampen met trauma- en verwerkingsproblemen en gemotiveerd zijn zelf actief aan de slag te gaan om hun trauma’s te verwerken.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de behandelingen die gebruikt worden veilig en effectief zijn, ook voor mensen met bijvoorbeeld psychoses, persoonlijkheidsproblemen en/of dissociatieve klachten. 

Voor wie niet?

 • Als je recent een suïcidepoging hebt ondernomen (3 maanden of korter tot de eerste intakedatum) of momenteel serieuze suïcideplannen hebt.  
 • Als je momenteel psychotisch of (hypo)maan bent (geen exclusie als je goed bent ingesteld op medicatie).  
 • Als je (nog) verslaafd bent aan alcohol en/of drugs. In dat geval adviseren wij eerst af te kicken (detoxen) bij een verslavingszorgorganisatie en meteen daarna te starten met de traumabehandeling.
 • Als je bekend bent met een eetstoornis en een BMI hebt van 17 of lager. In dat geval adviseren we je eerst te werken aan een gezond gewicht.
 • Als de uitkomst van een lopende (rechts)zaak afhankelijk is van het behandelresultaat of indien er nog sprake is van proces van aangifte.

Hoeveel tijd kost de behandeling? 

Gemiddeld duurt een sessie 90 minuten en ben je ongeveer een half uur tot een uur per sessie bezig met opdrachten en oefeningen die nodig zijn om optimaal van de behandeling te kunnen profiteren. 

Hoe lang duurt de behandeling?

Afhankelijk van je situatie vinden er 1 tot maximaal 3 behandelsessies per week plaats. Meestal kun je binnen enkele sessies een positief resultaat verwachten. We streven er met jou naar dat je behandeling zo kort mogelijk duurt.

Hoe zijn de therapeuten opgeleid? 

Bij iedere behandeling zijn ervaren traumatherapeuten betrokken. Zij hebben een erkende EMDR- en/of Cognitieve Gedragstherapie-opleiding afgerond. 

Resultaten

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ook mensen met ernstige en vroegkinderlijke trauma’s profiteren van een intensieve en kortdurende traumabehandeling.

Bij vergelijkbare traumabehandelingen laat ongeveer 80% van de deelnemers een positieve reactie zien op de behandelingen. 50% van de deelnemers voldoet na afloop van de behandeling niet meer aan de criteria van een PTSS. 15-20% van de deelnemers had geen reactie op de behandeling.

Uit wetenschappelijk onderzoek is meermaals gebleken dat de toegepaste behandelingen veilig en effectief zijn voor mensen met een PTSS. Ook kunnen klachten zoals depressie, angst, agressie, suïcidaliteit vaak afnemen na een succesvolle traumabehandeling.

Welke bijwerkingen kan ik verwachten? 

Tijdens de behandeling kunnen er (doorgaans tijdelijke) bijwerkingen optreden. Het gaat dan meestal om emotionele verwerkingsreacties tijdens de behandelingen en ontladingsreacties zoals hoofdpijn en vermoeidheid na de behandeling. Deze reacties zijn onschuldig en verdwijnen meestal na enkele uren vanzelf weer naar de achtergrond.

De meeste bijwerkingen die na een behandeling optreden kunnen verminderd worden door meteen na afloop van een behandelsessie te gaan sporten of te kiezen voor een ontspannende activiteit.

Mensen met (complexe) trauma’s kunnen na afloop van een geslaagde traumabehandeling rouwreacties ontwikkelen waarvoor zij verdere hulp nodig hebben. Binnen jouw traumabehandeling proberen we dit zoveel mogelijk te ondervangen door aandacht te besteden aan de punten waar de verwerking vastloopt en stil te staan bij de betekenis van de trauma’s.

Ook kan het zijn dat er tijdens de traumabehandeling andere trauma’s naar boven komen waar je eerder geen last van had. Deze trauma’s kunnen meestal meegenomen worden tijdens je behandeling. 

Hoe worden mijn naasten betrokken?

Trauma- en verwerkingsproblemen kunnen een grote impact hebben op je relaties met je partner, kinderen, familie en/ of vrienden. Om die reden vinden we het belangrijk om een belangrijke naaste te betrekken bij jouw traumabehandeling. Dit kan zorgen voor het ervaren van steun in de periode van je traumabehandeling en het doorbreken van disfunctionele patronen. We zullen je vragen iemand mee te nemen naar je adviesgesprek en de evaluatie(s).

Kan ik mijn medicijnen blijven gebruiken? 

De meeste medicijnen kun je blijven gebruiken tijdens de periode van behandeling. Een belangrijke uitzondering hierop is het gebruik van bepaalde kalmerende medicatie zoals bijvoorbeeld benzodiazepinen. Dit geldt ook voor het gebruik van alcohol- en/of drugs. Het gebruik van deze middelen heeft namelijk vaak een negatief effect op het behandelresultaat en wordt om deze reden ontraden.

Wordt de behandeling vergoed?

Overleg met je zorgverzekeraar over de vergoeding van je traumabehandeling. Bij veel zorgverzekeraars wordt deze behandeling volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Let erop dat je eigen risico nog in rekening kan worden gebracht door je zorgverzekeraar.

Wat zijn de voorwaarden voor een effectieve traumabehandeling? 

Een groot deel van de effectiviteit van jouw traumabehandeling is afhankelijk van jouw inzet en de intensiteit van jouw behandeling. Wanneer jij je vaker dan 1 keer af moet melden voor de behandeling kan een goed resultaat niet meer worden gegarandeerd en zal er na overleg voor gekozen worden om de behandeling (tijdelijk) te staken en op een later (geschikter) moment voort te zetten.

Hoe kan ik me aanmelden? 

Je kunt via je huisarts of je behandelaar verwezen worden voor een traumabehandeling.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure? 

Je krijgt eerst een intake waarna met jou gekeken wordt of je op dit moment een traumabehandeling nodig hebt. Daarna volgt een gesprek met een traumabehandelaar waarin we met jou bepalen hoe we jou het beste kunnen helpen met de behandeling van je trauma’s.