Resultaten Preventie & Bemoeizorg

Preventie bestaat uit vroegtijdig signaleren en voorkomen van erger. Maar hoe maak je inzichtelijk wat dat oplevert? Evenzo voor Bemoeizorg, maatwerk bij uitstek. Door een nieuwe manier van rapporteren, geven de teams van Preventie & Bemoeizorg inzicht in hun werk en wat dat bijdraagt.

De eerste nieuwe vorm van rapporteren is uitgewerkt voor het 2e halfjaar van 2020. In de Kwartaalrapportage leest u hoe wij preventie inzetten in het vroegtijdig onderkennen, voorkomen en het terugdringen van psychische en/of verslavingsproblemen. Niet alleen hoe we dat doen, maar ook hoe onze cliënten dit ervaren.

Ook leest u over onze inzet vanuit team Bemoeizorg. Samen met inwoners die ondersteuning nodig hebben, werken zij aan het ‘weer kunnen meedoen’. Zodat deze inwoners voelen en ervaren dat ze er als mens toe doen. Zo brengen we de eigen kracht van mensen verder en is de ingezette hulp duurzaam.

Vanuit deze successen willen wij graag de komende jaren samen met onze opdrachtgevers en het netwerk, nog meer invulling en betekenis gaan geven aan preventie. Wij maken ons hard voor goede samenwerking in de keten.