Jaarrapportage Preventie en Team Bemoeizorg 2022

In 2022 zijn onze preventiemedewerkers en het TeamBZ (gevormd door de alliantie vanuit het Zelfregiecentrum, Buro Andersom en Vincent van Gogh) gestart met de nieuwe OGGZ-opdrachten (bemoeizorg) in de regio. In deze rapportage blikken we terug op onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Door de fijne samenwerking in het lokale netwerk met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, ouders, inwoners en andere (zorg) professionals hebben we al mooie resultaten behaald. We kijken met trots terug op het afgelopen jaar en nodigen u van harte uit om de rapportage te lezen, waarin u een beeld krijgt van de resultaten van onze inspanningen.