.

Specialistische centra

Soms is er zorg nodig op een heel specifiek terrein. Vincent van Gogh biedt die zorg in een aantal specialistische centra.

Twee van de specialistische afdelingen hebben het zogeheten TOPGGz keurmerk: het Centrum voor Neuropsychiatrie en het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Patiënten uit heel Nederland kunnen hier terecht.

Centrum voor Neuropsychiatrie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is specialist in de diagnostiek en behandeling van patiënten met zeldzame of onbegrepen psychiatrische aandoeningen. Ook als een reguliere behandeling niet voldoende is gebleken, zijn wij er voor u. Met een gerichte, persoonlijke behandeling helpen wij u verder.

Lees hier alles over het Centrum voor Neuropsychiatrie en de mogelijkheden

Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

In het Korsakov Centrum behandelen we mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling, advies en consultatie. Zodat je met nieuwe vaardigheden weer kunt functioneren in de maatschappij.

Lees hier alles over het Korsakov Centrum en de mogelijkheden

Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een zogeheten ‘derdelijns voorziening’ en werkt bovenregionaal. Derdelijns is sterk gespecialiseerde zorg voor complexe aandoeningen. Bovenregionaal betekent: ook toegankelijk voor mensen die buiten onze regio wonen. Het centrum biedt een breed scala aan behandelmogelijkheden, van klinisch (een opname), tot ambulant in de vorm van dagbehandeling of volgens afspraak binnen onze polikliniek. Naast de gebruikelijke vormen van therapie, zijn er ook online behandelmogelijkheden (e-health). Je kunt er ook terecht voor een ‘second opinion’, een oordeel van een andere deskundige dan uw eigen behandelaar.

Behandeling
In de behandeling zijn er drie mogelijke hoofdroutes (’zorgpaden’):

Klinisch
Hier verblijf je gedurende 12 weken voor 5 dagen per week bij ons in de kliniek. In het weekend ga je naar huis. Zo nodig kan de behandelduur worden verlengd tot maximaal 24 weken.

Meer informatie: printvriendelijke folder Zorgpad Klinisch

Klinisch-Ambulant  
Hier start je met een opname van 5 dagen per week gedurende 8 weken. Het weekend ben je thuis. Daarna volgt een intensieve behandeling thuis. Deze periode duurt ook 8 weken maar kan eventueel op indicatie worden verlengd met 2 weken.

Meer informatie: printvriendelijke folder Zorgpad Klinisch-Ambulant

Dagbehandeling
Hier is sprake van dagbehandeling voor 4 dagen per week. De behandelduur is 16 weken, met de mogelijkheid om deze te verlengen tot maximaal 26 weken.

Meer informatie: printvriendelijke folder Zorgpad Dagbehandeling

Na elk van deze zorgpaden is het mogelijk om, als vervolgbehandeling, deel te nemen aan de ‘Eéndaagse Dagbehandeling’ of de ‘Poliklinische Toepassingsgroep’. Beiden zijn bedoeld om de overgang naar de gewone situatie thuis te vergemakkelijken en het (aangeleerde) nieuwe gedrag zo goed mogelijk thuis in de praktijk te kunnen brengen.

Voor verwijzers
Wilt u graag een patiënt verwijzen? Of consultatie met een van onze medewerkers, wij staan u graag te woord. Neem contact op met ons team Aanmelden & Consultatie.
0478 - 527 700

Contactgegevens

Secretariaat Topreferente Zorg
0478 - 786 160 
secretariaattopreferentezorg@vvgi.nl          

Bezoekadres kliniek
D’n Herk 25
5803 DM Venray

Bezoekadres dagbehandeling
Oostsingel 5
5802 AM Venray

Postadres
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen
Postbus 5
5800 AA Venray

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie Venray

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met dementie. Een op de vijf mensen krijgt dementie en een op de drie vrouwen krijgt een vorm van dementie. Dementie is een ingrijpende ziekte voor de mens die het treft, maar ook voor zijn of haar familie/naasten. Als hierbij ook nog angst, agressie, hevige onrust of ander onbegrepen gedrag komt, ontstaat er vaak een onhoudbare thuissituatie of in het zorgcentrum. Wat is de juiste benadering en wanneer bieden we de gewenste behandeling of zorg aan deze kwetsbare doelgroep? Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) heeft verstand van zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag en richt zich op passende zorg die aansluit bij wat de patiënt nodig heeft en de familie/naasten ondersteunt.


Kleinschalig - IEP Venray
Het IEP is een kleinschalig centrum in Venray voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Tijdens het verblijf binnen de opnameafdeling wordt achterhaald wat de oorzaak is van het gedrag en wordt vervolgens een behandelplan gemaakt zodat de klachten afnemen en we over kunnen gaan op stabilisatie en structurering van het gedrag.
Het vervolg vindt plaats binnen de transferafdeling. Hier leggen we de nadruk op het aanleren van vaardigheden om het cognitief functioneren (denk- en lerend vermogen) zo lang mogelijk te behouden. Vanuit een belevingsgerichte zorgvisie bereiden we de patiënt en zijn of haar familie/naasten voor op de overgang naar de toekomstige woonsituatie, zoals een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening. Met belevingsgerichte zorg sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van onze patiënten en richten wij ons op de individuele behoeften van de patiënten. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid en ontspanning.

Samenwerking met Proteion
Het IEP Venray is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion. Onze specifieke deskundigheid en ervaring komen hier samen in één team in de behandeling en zorg voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen.

Wil je graag meer informatie over het IEP? 
U kunt hier de folder lezen.

VGZ Zinnige Zorg Award 2018
IEP won brons bij de Zinnige Zorg Award : daar zijn we trots op! Zinnige zorg is betaalbare zorg die de patiënt centraal zet. Dat vraagt om aansprekende ideeën die de zorg eenvoudiger, logischer en slimmer maken. VGZ zoekt naar de meest veelbelovende ideeën en beloont ze graag met de VGZ Zinnige Zorg Award. Zie www.zinnigezorgaward.nl 
Heb je op ons gestemd, dan zeggen wij graag hartelijk dank!

Contact / bezoekadres
IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie)
Overloonseweg 6
5804 AV Venray

Opnameafdeling:
opname@iepvenray.nl
0478 - 78 63 23

Transferafdeling:
transfer@iepvenray.nl
0478 - 78 63 22

Aanmelden
Patiënten kunnen aangemeld worden via hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een zorgcentrum. De verwijzer kan zijn/haar patiënt aanmelden via Aanmelden & Consulatie Vincent van Gogh of via het klantencontactcentrum van Proteion.

 

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen

Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid, typische trekjes en eigenschappen die samen je karakter vormen. Persoonlijkheidsproblematiek ontstaat als bepaalde eigenschappen blijvend verhevigen, star of hinderlijk worden. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zetten zichzelf -in hun relaties, vriendschappen, werk of studie- vaak op dezelfde manier klem of hun omgeving krijgt last van hun gedrag. Het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen biedt intensieve dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Meer informatie

Download folder Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Voor verwijzers

Wilt u verwijzen, aanmelden of consultatie, klik hier.

Contactgegevens
Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen
Hogeweg 26
5911 EB Venlo
077 - 32 04 550
info-cvp@vvgi.nl

Ervaringen

alle ervaringen