Thema's

Op deze pagina's leest u over thema's waar wij vanuit Servaas Vitaal samen met partners aan werken. Iedere activiteit of bijeenkomst, vragen we de aanwezigen om input en ideeën. Daar zijn tot nu toe deze thema's uit ontstaan.

Werk & Betekenisvolle dag

Stimuleren van werk in brede zin (variërend van klusjes doen tot (beschermd, beschut) werk). Aandacht voor identiteit & zingeving via werk. Stimuleren inzet van talenten & passie (bij zowel medewerker als bewoner).


 

Passende woon/zorg concepten

Gaat onder andere over het dicht bij huis organiseren van (onderdelen van) wonen, zorg & ondersteuning, samen met andere (keten)partners. Ook het inzetten van technologie waar mogelijk, bijvoorbeeld met behulp van domotica. 


 

Veilige, gezonde omgeving

De veilige basis en kans op hechten aan plek & omgeving vergroten. Het creëren van een herstelgerichte omgeving in wonen en directe omgeving. Duurzaam en gezond, en in sociaal contact staan met de wijk. 


 

Expertise ontwikkeling

Voor élke cliënt een passend zorgaanbod hebben, waarbij zorg en ondersteuning de zorgvraag volgen.