Aangescherpte eisen voor verwijzing

Per 2014 is de beleidsregel voor verwijzingen naar zowel de generalistische basis ggz als de specialistische ggz door de overheid aangescherpt. Voor zowel de inhoud als ook de verwijzer zijn de eisen aangepast. De verwijzer/huisarts heeft in het verwijsproces een belangrijke coördinerende rol.

Volgens deze nieuwe beleidsregel moet een geldige verwijsbrief aan de volgende criteria voldoen:

 • De verwijsbrief dateert van uiterlijk 6 maanden voor de start van de zorg (intake) en is op zijn vroegst op de dag van intake gedateerd;
 • De naam, functie en persoonlijke AGB code van de verwijzer staan vermeld;
 • De handtekening van de verwijzer en de praktijkstempel staan in de verwijsbrief, evenals de persoonsgegevens van de verwezen patiënt (naam, geslacht, adres en bij voorkeur telefoonnummer);
 • Reden van verwijzing;
 • Vermelding verwijzing voor GBGGZ óf SGGZ.

Een verwijsbrief kan worden geschreven door:

 • Een huisarts;
 • Een behandelaar met dezelfde status als een huisarts (bijvoorbeeld vrijgevestigde psycholoog) mits de huisarts over de verwijzing is geïnformeerd;
 • Een bedrijfsarts of arboarts mits de huisarts over de verwijzing is geïnformeerd;
 • Politiearts, rechtstreeks bij een crisis;
 • Medisch specialisten ziekenhuis of specialistische ggz, op voorwaarde dat de huisarts over de verwijzing is geïnformeerd;
 • Bureau Jeugdzorg;
 • NFP of Reclassering Nederland.