Wachttijden voor behandeling

Onderstaande wachttijden zijn geactualiseerd per april 2023. Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen kan de daadwerkelijk wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd.

Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond. 

Aanmeldwachttijd:  het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Locatie/diagnose Gemiddelde aanmeld wachttijd Gemiddelde behandel wachttijd 

Zorgverzekeringswet

   
Zuid-Limburg (Sittard) 6 3
Geen diagnose 6 3
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 6 2
Restgroep 3 3
Noord-Limburg (Venlo en Venray) 19 3
Angststoornissen 20 3
Autisme en ADHD 52 1
Bipolaire stemmingsstoornissen 25 1
Depressieve stemmingsstoornissen 30 2
Geen diagnose 19 2
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 11 3
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 19 5
Neurocognitieve stoornissen 5 1
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 14 4
Persoonlijkheidsstoornissen 34 4
Restgroep 21 5
Schizofreniespctrum -en andere psychotische stoornissen 22 4
Somatische symtoomstoornis en aanverwante stoornissen 16 3
Trauma en stress gerealateerde stoornissen 32 4
Midden-Limburg (Roermond en Weert) 11 3
Angststoornissen 16 8
Bipolaire stemmingsstoornissen 1 nvt
Depressieve stemmingsstoornissen 12 2
Geen diagnose 12 2
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 8 2
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 15 6
Neurocognitieve stoornissen NVT NVT
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen NVT NVT
Persoonlijkheidsstoornissen 18 2
Schizofreniespctrum -en andere psychotische stoornissen 2 2
Trauma en stress gerealateerde stoornissen 11 3
     

Jeugdwet

   
Zuid-Limburg (Sittard) 8 3
Noord-Limburg (Venlo en Venray) 8 5
Midden-Limburg (Roermond en Weert) 5 6

Gemeentelijk domein – WMO

Begeleiding Individueel: gemiddelde wachttijd van 2-3 weken vanaf aanmelding tot eerste contact voor de locaties in Venray, Venlo en Weert.

Voor wachttijden binnen de specialistische ggz geldt het volgende:

  1. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
  2. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 
    Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).