.

Wachttijden voor behandeling

Onderstaande wachttijden zijn geactualiseerd per 1 juni 2019. Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd.

Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond. Het aantal is het aantal wachtenden welke zijn meegenomen in de berekening.

Aanmeldwachttijd: Het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Voor nadere informatie over de wachttijden kun je altijd binnen kantoortijden telefonisch contact opnemen met het Voordeurteam (tel. 0478-527700).

 

Regio Venlo: 

  Diagnose Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Depressieve stoornissen 4 27   1 29
  Aan alcohol gebonden stoornis 5 18   1 21
  Aan een middel gebonden stoornis 8 16   1 17
  Angststoornissen 8 13   2 16
  Persoonlijkheidsstoornissen 16 9   1 9
  Delirium, dementie en amnestische en
andere cognitieve stoornissen
5 7   1 8
  Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 1 4   0 4
  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 6 3   2 4
  Restgroep diagnoses 5 3   2 4
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 2 2   1 2
  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 0 1   1 2
  Diagnose nog niet bekend 3 143   1 126

Regio Venray

  Diagnose
Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Angststoornissen 8 26   3 31
  Depressieve stoornissen 5 18   1 19
  Restgroep diagnoses 11 6   5 11
  Schizofrenie en andere psychotische
stoornissen
2 7   2 7
  Persoonlijkheidsstoornissen 15 7   2 7
  Aan een middel gebonden stoornissen 5 6   1 5
  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 5 5   1 5
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 8 5   2 5
  Delirium, dementie en amnestische en
andere cognitieve stoornissen
3 5   1 5
  Aan alcohol gebonden stoornis 5 3   2 5
  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen       4 3
  Somatoforme stoornissen 2 1   0 1
  Diagnose nog niet bekend 9 81   1 67

Weert

  Diagnose
Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Aan alcohol gebonden stoornis 6 13   1 14
  Aan een middel gebonden stoornissen 6 7   1 8
  Depressieve stoornissen 2 6   0 5
  Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 1 5   1 5
  Angststoornissen 2 3   3 2
  Delirium, dementie en amnestische en
andere cognitieve stoornissen
3 3   1 2
  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 0 2   0 2
  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 2 1   4 1
  Restgroep diagnoses  8 1   2 1
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen       8 2
  Diagnose nog niet bekend 10 50   1 44

Roermond

  Diagnose
Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Aan een middel gebonden stoornissen                7 13   2 17
  Aan alcohol gebonden stoornis 6 8   2 9
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 5 2   1 2
   Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 3    1
  Restgroep diagnoses 14 1   2 1
  Diagnose nog niet bekend 7 8   2 4

Gemeentelijk domein - Jeugd GGZ

  Locatie
  Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Venray                  5 25   1 24
  Maastricht   2 17   1 14
  Venlo   5 6   0 6
  Roermond   3 5   1 6
  Weert   7 2   1 2

 

Gemeentelijk domein – WMO

Begeleiding Individueel: Gemiddelde wachttijd van 2 weken vanaf aanmelding tot eerste contact voor de locaties in Venray, Venlo en Weert.
Beschermd Wonen: Op dit moment zijn er geen beschikbare plekken op onze locaties in Venray, Horst en Panningen.

Met betrekking tot de specialistische ggz geldt het volgende:

  1. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
  2. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan jou ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).