Wachttijden voor behandeling

Onderstaande wachttijden zijn geactualiseerd per 1 januari 2020. Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd.

Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond. Het aantal is het aantal wachtenden welke zijn meegenomen in de berekening.

Aanmeldwachttijd:  het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Voor nadere informatie over de wachttijden kun je altijd binnen kantoortijden telefonisch contact opnemen met het Voordeurteam (tel. 0478-527700)

Venlo 

  Diagnose Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Depressieve stoornissen 4 21   1 21
  Aan alcohol gebonden stoornis 7 18   2 19
  Overige aan een middel gebonden stoornissen 5 13   1 11
  Angststoornissen 5 10   5 12
  Schizofrenie en andere psychotische
stoornissen
2 9   0 8
  Persoonlijkheidsstoornissen 6 3   0 3
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 6 3   1 2
  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 1 2   0 2
  Restgroep diagnoses 3 2   0 2
  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 3 1   0 1
  Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen       3 2
  Diagnose nog niet bekend 4 146   2 129

Venray

  Diagnose
Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Angststoornissen 9 16   1 16
  Aan alcohol gebonden stoornis 8 7   3 6
  Depressieve stoornissen 3 5   1 6
  Restgroep diagnoses 14 5   0 5
  Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 3 5   1 5
  Schizofrenie en andere psychotische
stoornissen
3 4   1 5
  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 4 4   0 4
  Somatoforme stoornissen 9 3   1 3
  Overige aan een middel gebonden stoornissen 7 3   2 2
  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen  3  2   1 2
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 11 2   1 2
  Persoonlijkheidsstoornissen 1 1   0 1
  Diagnose nog niet bekend 6 70   1 57

Weert

  Diagnose
Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Depressieve stoornissen 5 8   1 7
  Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 2 3   1 3
  Aan alcohol gebonden stoornis 6 3   0 3
  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 0 2   1 3
  Schizofrenie en andere psychotische
stoornissen
1 2   1 2
  Overige aan een middel gebonden stoornissen 10 1   0 1
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 5 1   2 1
  Persoonlijkheidsstoornissen 2 1   1 1
  Diagnose nog niet bekend 6 36   2 34

Roermond

  Diagnose
Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Overige aan een middel gebonden stoornissen                9 18   2 22
  Aan alcohol gebonden stoornis 9 10   1 10
  Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 10 2   1 2
  Diagnose nog niet bekend 7 14   1 7

Gemeentelijk domein - Jeugd GGZ

  Locatie
  Aanmeldtijd:
wachttijd

wachtenden
     Behandeltijd:
wachttijd

wachtenden
  Venlo                  4 20   1 20
  Venray   3 16   1 13
  Maastricht   1 9   2 14
  Roermond   6 5   1 5

 

Gemeentelijk domein – WMO

Begeleiding Individueel: Gemiddelde wachttijd van 2-3 weken vanaf aanmelding tot eerste contact voor de locaties in Venray, Venlo en Weert.

Met betrekking tot de specialistische ggz geldt het volgende:

  1. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
  2. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan jou ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).