Wachttijden voor behandeling

Onderstaande wachttijden zijn geactualiseerd per augustus 2023. Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen kan de daadwerkelijk wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd.

Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond. 

Aanmeldwachttijd:  het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Locatie/diagnose Gemiddelde aanmeld wachttijd Gemiddelde behandel wachttijd 

Zorgverzekeringswet

   
Zuid-Limburg (Sittard) 6 4
Geen diagnose 7 7
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 8 3
Trauma en stress gerelateerde stoornissen 3 1
Noord-Limburg (Venlo en Venray) 12 14
Angststoornissen 16 4
Autisme en ADHD nvt nvt
Bipolaire stemmingsstoornissen 0 1
Depressieve stemmingsstoornissen 20 5
Geen diagnose 13 3
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 11 2
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 6 3
Neurocognitieve stoornissen 5 1
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 13 4
Persoonlijkheidsstoornissen 24 8
Restgroep 36 5
Schizofreniespctrum -en andere psychotische stoornissen 2 2
Somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen 0 0
Trauma en stress gerelateerde stoornissen 18 3
Midden-Limburg (Roermond en Weert) 8 3
Angststoornissen 8 13
Bipolaire stemmingsstoornissen 2 2
Depressieve stemmingsstoornissen 10 3
Geen diagnose 16 3
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 13 4

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
m.u.v. ADHD / Autisme

2 2
Neurocognitieve stoornissen nvt nvt
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 19 1
Persoonlijkheidsstoornissen 9 3
Schizofreniespectrum -en andere psychotische stoornissen 2 2
Trauma en stress gerelateerde stoornissen 12 1
Somatische symtoonstoornis en aanverwante stoornissen 4 0

Jeugdwet

   
Zuid-Limburg (Sittard) 5 7
Noord-Limburg (Venlo en Venray) 8 4
Midden-Limburg (Roermond en Weert) 1 5

Gemeentelijk domein – WMO

Begeleiding Individueel: gemiddelde wachttijd van 2-3 weken vanaf aanmelding tot eerste contact voor de locaties in Venray, Venlo en Weert.

Voor wachttijden binnen de specialistische ggz geldt het volgende:

  1. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
  2. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 
    Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).