Advies en scholing voor KOPP/KOV-professionals en vrijwilligers

KOPP-KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV).

Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een gediagnostiseerde psychische aandoening en/of verslaving. Deze ouders hebben samen 577.000 kinderen onder de 18 jaar (KOPP/KOV-kinderen). Daarvan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger.

Vroegtijdige steun, informatie en aandacht voor deze ouders en kinderen is van belang om de kans op het ontwikkelen van problemen bij KOPP/KOV-kinderen zoveel mogelijk te verkleinen.

Het eigen netwerk van deze gezinnen, maar ook vrijwilligers, diverse zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals die dicht bij de ouders en kinderen staan, kunnen een belangrijke rol spelen in het beter signaleren, bereiken en ondersteunen van KOPP/KOV-gezinnen. Het versterken van dit natuurlijke netwerk is een van de belangrijkste pijlers in de preventie van KOPP/KOV-problematiek.

Om dit netwerk te verstevigen en daarmee deze kinderen en hun ouders binnen hun natuurlijk netwerk te kunnen ondersteunen zijn echter kennis en vaardigheden nodig, zoals: kennis over psychische en/of verslavingsproblemen, gespreksvoering met ouders met psychiatrische problemen en hun kinderen en risico- en beschermende factoren bij KOPP/KOV.

Het preventieprogramma KOPP/KOV biedt informatie en advies en deskundigheidsbevordering om de omgeving van deze gezinnen verder toe te rusten met specifieke kennis en vaardigheden over KOPP/KOV, zodat de ondersteuning voor gezinnen zo dichtbij mogelijk kan plaatsvinden. Want die omgeving zijn we allemaal!

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Welke invloed hebben diverse psychische en/of verslavingsproblemen op het ouderschap? Wat is goed genoeg ouderschap?
  • Welke risico’s lopen KOPP/KOV kinderen? En hoe signaleer je deze (risico’s)?
  • Wat zijn beschermende factoren voor KOPP/KOV kinderen?
  • Hoe praat je met ouders en kinderen over psychische en/of verslavingsproblemen?
  • Wat kun je zelf doen om  ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen te steunen?
  • Welke dilemma’s ervaar je als professional/vrijwilliger in contact met KOPP/KOV en hun ouders en hoe kun je er mee om gaan?