Therapievormen

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en je behandeldoelen zijn verschillende soorten (groeps-)therapieën mogelijk. Soms worden deze aangevuld met medicatie.

Psychotherapie

Psychotherapie is een gespreksbehandelmethode volgens een vaste systematiek die geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen. Het doel is de psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. De eigen inzet van de cliënt is net zo belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Als cliënt kun je dit gesprek alleen aangaan of samen met partner of gezin. De behandelingen zijn zo kort als het kan en zo lang als nodig. Het resultaat hangt af van de aard van de problemen en jouw eigen mogelijkheden. Soms is het belangrijkste effect pas na ongeveer een jaar te merken. Het is vaak ‘hard werken’ in een proces dat met ups en downs verloopt. ‘Garanties’ bestaan niet maar de kans is groot dat je jouw problemen beter leert hanteren. 

Psycho-educatie (individueel of groep)

Met psycho-educatie leer je over je psychische aandoening en hoe daarmee om te gaan. Denk aan informatie over de aandoening zelf, de oorzaken, de symptomen, het verloop of de behandeling(smogelijkheden). Dat kan ook voor de partner en gezins- of familieleden verstandig zijn. Je leert vaardigheden om zelf weer de touwtjes in handen te nemen.

Cognitieve gedragstherapie

Bij de cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Deze therapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. De behandelingen zijn in principe kortdurend (tussen de 10 en 25 sessies) en sterk gericht op de klacht of het probleem. We doen oefeningen en vaak is er  ‘huiswerk’ te doen. 

Groepspsychotherapie

Soms helpt de groep bij het oplossen van individuele problemen, gericht op klachten of op de persoonlijkheid. Bij klachten is de behandelduur in de regel korter dan bij problemen in de persoonlijkheid. In deze therapie werk je samen met 8 tot 10 andere mensen die in behandeling zijn. Het kan zinvol zijn bij angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en zelfs bij arbeidsgerelateerde klachten. Bepalend voor de keuze en de herstelmogelijkheden zijn je persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. 

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie gaat het om bewustwording en begrip tussen partners of gezinsleden van de onderlinge relaties en beïnvloeding. Ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd. De problemen van een of meerdere betrokkenen staan centraal. In de therapie worden de deelnemers zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen ze welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er gewerkt met thuisopdrachten. Zo kunnen de deelnemers ‘nieuw gedrag’ uitproberen en ontdekken hoe het werkt om uit de gewende patronen te stappen.

MST en MDFT: gezinstherapie voor jongeren

Soms is preventie of een ambulante behandeling niet genoeg en is meer intensieve hulp nodig. Bijvoorbeeld Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) of Multi Systeem Therapie (MST). Dit is gezinstherapie voor jongeren die probleemgedrag vertonen. Hulpverleners zoeken de jongeren in de eigen leefomgeving op en betrekken ook de ouders, het gezin en andere belangrijke personen. Denk aan vrienden, school of werk. Lees meer onder Behandelmogelijkheden, HELDR.

Vaktherapie

Vaktherapie is een non-verbale therapie waarbij het niet draait om denken en praten, maar om doen, voelen en ervaren. Er zijn verschillende vormen van vaktherapie. Er wordt o.a. gebruikgemaakt van sport en spel, lichaamsgerichte oefeningen, creatieve/beeldende werkvormen, rollenspelen en muziek. Je ontdekt dat er ook allerlei creatieve en actieve manieren zijn om je emoties te uiten. Zo kunnen nieuwe inzichten ontstaan en je kunt oefenen met nieuwe vaardigheden. We bieden vaktherapie zowel in een groep als individueel.

 

Ervaringen

alle ervaringen
Ervaring vechtscheiding mdft.jpg

Ongelukkig en vastgelopen

Op mijn 12e zijn mijn ouders gescheiden. Na de scheiding ging ik bij mijn moeder wonen en mijn broer bij mijn vader. Ook toen was er nog veel strijd tussen mijn ouders. Ik stond tussen mijn ouders in.

Ervaring alcoholverslaafd.jpg

Alcoholverslaafd

De eerste keer dat ik alcohol dronk was tijdens een feestje bij een vriend thuis. Vanaf dat moment dronk ik tijdens het stappen een paar biertjes. Ik kwam er al op jonge leeftijd achter dat ik van alcohol mondiger werd. En rustiger tijdens momenten van stress. Ik begon steeds vaker te drinken en steeds meer. Jarenlang functioneerde ik normaal terwijl ik stevig dronk. Ik werkte aan mijn carrière.