De Theod’Oor 2018 gaat naar...

Liesbeth van Aarssen, als maatschappelijk werkster werkzaam binnen Vincent Integrale Zorg. Zij ontving de prijs uit handen van Guus van Loenen, onze familievertrouwenspersoon.

Sinds 2014 reiken we jaarlijks de Theod’Oor uit tijdens onze jaarlijkse high tea voor mantelzorgers van cliënten uit de langdurende zorg. Deze middag is een welgemeend dankjewel aan familieleden, vrienden of maatjes die betrokken zijn bij onze cliënten.

Een paar highlights uit de toespraak van Guus van Loenen:

‘Liesbeth is de kartrekker van het familiebeleid, ze werkt aan het belang en bewustzijn hiervan binnen teams, betrekt familieleden daar waar het kan bij het herstelproces, organiseert familiebijeenkomsten en doet nog veel meer om op te noemen. Het familiebeleid stroomt door haar aderen!

Je stelt de cliënt centraal. Je betrekt de mantelzorger altijd daar waar het kan bij de behandeling of anders zo dichtbij mogelijk. Bent een intermediair als het nodig is. Met altijd als belangrijkste uitgangspunt: wat is goed voor de cliënt? Jouw positieve levenshouding helpt hierbij enorm. Het glas is altijd halfvol.. en enige humor helpt hierbij ook.
Kortom, wij zijn blij met jouw bijdrage en zeggen dan ook graag hartelijk dank voor je inzet, met passie en professionaliteit.'

Waarom een Theod’Oor?
Vincent van Gogh reikt de Theod'Oor sinds 2014 jaarlijks uit. Het is een oprechte waardering voor iemand die zich inzet voor de familie, mantelzorgers van cliënten, het familiebeleid uitdraagt of op welke wijze dan ook een positieve bijdrage levert aan het belang en de rol van familie of naasten in behandeling en begeleiding bij Vincent van Gogh. De prijs kan gaan naar een van onze medewerkers, een team, maar ook een huisarts of andere voorloper of kartrekker. In elk geval iemand die ervoor zorgt dat de aandacht op het onderwerp gevestigd is en de rol van familie een warm hart toedraagt.

Naamkeuze Theod’Oor
Anne Haeyen, beeldend kunstenares uit Venray, heeft de Theod’Oor in 2014 ontworpen. Theo, staat voor Theo van Gogh de jongere broer van Vincent die er ook in moeilijke tijden met vele psychische problemen, altijd was voor zijn broer. Het oor staat voor het Oor in het logo van Vincent van Gogh. Een luisterend oor zijn voor mensen die het nodig hebben, hierbij denken we met name aan de mantelzorgers. Dit komt de cliënt zeker ten goede in zijn of haar herstelproces.