Psychiatrische of psychische problemen bij ouderen

Met welke psychiatrische problemen kunt u terecht bij Vincent Ouderen? En wat zijn symptomen die erop kunnen duiden dat u hulp nodig hebt?

Psychiatrische problemen op latere leeftijd

We bieden behandeling of begeleiding die gericht is op herstel en meer kwaliteit van leven. Herstel heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg vaak een andere betekenis dan het begrip genezing zoals we dit kennen. Herstel gaat ook over (leren) leven met een psychische kwetsbaarheid waarbij vooral de mogelijkheden van ieder mens centraal staan. U kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende problemen:

 • angststoornis
 • psychose
 • depressie of somberheid
 • ernstige geheugen-, oriëntatie- of concentratieproblemen
 • verwardheid
 • persoonlijkheidsstoornis

Symptomen psychiatrische problemen

Als onderstaande psychiatrische problemen uw dagelijks leven (ernstig) beperken, kan behandeling of begeleiding u helpen. Maak een afspraak met uw huisarts voor een verwijzing als u bijvoorbeeld:

 • veel piekert;
 • zich somber, neerslachtig voelt of het lastig vindt om te genieten van het leven;
 • zich angstig of paniekerig voelt;
 • vergeetachtig en verward bent;
 • veel pijnstillers of kalmeringsmiddelen gebruikt;
 • steeds meer rookt of alcohol drinkt;
 • last hebt van (vage) lichamelijke klachten.
 • veel last heeft van stemmingswisselingen en dit uw (sociale) functioneren ernstig beïnvloedt

Relatie met lichamelijke klachten

Psychiatrische en lichamelijke problemen hangen vaak met elkaar samen. Stel, u loopt niet meer zo makkelijk en komt daardoor weinig buiten. Dat kan tot eenzaamheid of een depressie leiden. Omgekeerd kunnen psychiatrische problemen, zoals stress, ook een lichamelijke reactie oproepen. Bijvoorbeeld een hoge bloeddruk. Bovendien kunnen medicijnen invloed hebben op uw psychiatrische en lichamelijke welzijn. Vincent Ouderen bekijkt daarom ook wat uw lichamelijke klachten zijn en hoe deze samenhangen met uw psychiatrische problemen.

Wat kunt u zelf doen?

 • Houd een duidelijk structuur aan in uw leven. Sta op tijd op, eet op vaste tijden en ga op tijd naar bed.
 • Blijf actief. Doe bijvoorbeeld mee aan activiteiten in de wijk. En ga op bezoek bij vrienden of familie.
 • In beweging blijven is goed voor lichaam en geest. Ga iedere dag een stuk(je) wandelen, fietsen of een andere sport uitoefenen die bij u past.