Zo helpen we u

Vincent Ouderen biedt ouderen met ernstige psychiatrische problemen specialistische behandeling en begeleiding op maat. Met als doel herstel, meer kwaliteit van leven, meer regie over het eigen leven en zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.

Aanpak: uw behoeften staan centraal

In onze hulpverlening staan uw wensen, vragen en behoeften zo veel mogelijk centraal. Wij bekijken wat u nodig heeft, in uw situatie, om weer van het leven te genieten. Daarbij kijken we verder dan alleen naar uw klacht: we kijken naar u als mens. Welke lichamelijke, psychiatrische en sociale veranderingen spelen er bijvoorbeeld bij u? Samen met u maken we een oplossingsgericht en persoonlijk behandelplan, met haalbare doelen. De hulp aan u kan bestaan uit medicatie, gesprekken, ondersteuning en therapievormen. Thuis, of op een van onze locaties.

In 5 stappen van verwijzing naar behandeling

Het is eenvoudig om u aan te melden voor behandeling en begeleiding van Vincent Ouderen. We staan snel voor u klaar:

  1. Om hulp te krijgen van Vincent Ouderen, hebt u een verwijzing nodig. Deze verwijzing krijgt u bijvoorbeeld van uw huisarts.
  2. Vraag uw huisarts om u aan te melden.
  3. We zetten uw aanmelding, nadat deze bij het Voordeurteam administratief is verwerkt, door naar een behandelaar. Die gaat de verwijzing vervolgens screenen (onderzoeken). Zo nodig is er nog contact met de verwijzer, als er bijvoorbeeld aanvullende vragen zijn. Heeft u vragen over de verwijzing? Het Voordeurteam van Vincent van Gogh is bereikbaar tijdens kantooruren op 0478 – 52 7700.
  4. U ontvangt per post of per e-mail een uitnodiging voor een intakegesprek. Wanneer dit gesprek kan plaatsvinden, is afhankelijk van de wachttijd van aanmelding tot intake.
  5. Uw behandeling start.
Folders

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) vindt het belangrijk dat patiënten en hun naastbetrokkenen goede en betrouwbare voorlichting krijgen over psychiatrische ziekten. Daarom heeft de NVvP online patiënteninformatie beschikbaar ter ondersteuning van de voorlichting. Wij maken dan ook graag gebruik van deze informatie.

Zorgadviesgesprek

Gedurende uw behandeling vinden zogeheten zorgadviesgesprekken (ZAG) plaats. Tijdens een ZAG wordt telkens het behandelplan besproken. U bent hierbij zelf aanwezig, uw behandelaar, liefst ook uw familie of naaste als u hiermee akkoord gaat. Zo nodig schuiven ook andere zorgpartners aan.

Deze afstemmingsgesprekken hebben als doel:

  • het efficiënt afstemmen van de behandeling
  • duidelijkheid hebben en houden van de behandelvraag voor alle betrokkenen
  • goede samenwerking met uw familie of naasten
  • een goede samenwerking met eventuele zorgpartners
Zelfstandig blijven wonen (hulp en begeleiding thuis)

Wij behandelen u het liefst terwijl u gewoon thuis blijft wonen. Dat noemen we ambulante zorg. Want in uw eigen vertrouwde omgeving herstelt u vaak sneller en beter. En: uw partner, familie of naasten weten dan ook wat er aan de hand is, zij begrijpen u beter en kunnen ze u ondersteunen.

Behandeling en begeleiding thuis

Bij ambulante zorg komt u bij voorkeur naar onze polikliniek of dagbehandeling toe. Als dit om redenen niet mogelijk of wenselijk is, kunnen wij u ook thuis bezoeken. U heeft dan bijvoorbeeld één keer per week een gesprek met uw behandelaar. Ook krijgt u eventueel aanvullende therapie. Welke therapie dat is, bepalen we in overleg met u en hangt af van uw klachten en situatie.

Sociaalpsychiatrische begeleiding thuis

Hebt u complexe problemen op meerdere levensgebieden? En functioneert u (daardoor) lastig in het dagelijks leven? Of bent u voor uw gevoel nog niet klaar voor een behandeling? Dan is sociaalpsychiatrische begeleiding bij u thuis door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige mogelijk iets voor u. Samen zoekt u een goed evenwicht tussen wat u moet en wilt doen aan de ene kant en wat u aankunt aan de andere. Bij veel psychiatrische klachten is dit evenwicht verstoord, bijvoorbeeld door een stressvolle gebeurtenis. De sociaalpsychiatrische begeleiding wordt afgestemd op uw situatie en hulpvraag.

Intensieve behandeling thuis

Hebt u een ernstige psychiatrische stoornis, dan is de Intensieve Psychiatrische Behandeling Thuis Ouderen (IPTO) een mogelijke oplossing. De IPTO-verpleegkundige komt bij u langs, eventueel aangevuld met telefonische gesprekken. In het begin heeft u meerdere keren per week contact. Als de ernst van de situatie afneemt, is er ook minder vaak contact.

De behandeling bestaat uit medicatie, gesprekken en oefeningen. Welke therapie u krijgt, bepalen we in overleg met u en hangt af van uw klachten en situatie. U kunt bijvoorbeeld werken aan een gestructureerde dagindeling, uw sociale vaardigheden oefenen of oefenen met cognitieve vaardigheden zoals onthouden. U krijgt ook huiswerkopdrachten. Uw naaste omgeving wordt zo veel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Intakegesprek

Het intakegesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw problemen. Uw partner, familieleden of andere naasten mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. Wij geven aan wat volgens ons de kern van het probleem is (de voorlopige diagnose) en of er aanvullend onderzoek nodig is. We vinden het belangrijk dat u het met ons eens bent (of wordt) over de voorgestelde behandeling. Dat maakt de kans op een goed resultaat veel groter.