Over Vincent Ouderen

Vincent Ouderen biedt ouderen met ernstige psychiatrische problemen specialistische behandeling en begeleiding op maat. Met als doel een waardig leven, meer kwaliteit van leven, meer regie over het eigen leven en zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.

Visie: zo kijken wij naar ouderenpsychiatrie

We worden met z’n allen steeds ouder en onze hulpvragen hierbij worden complexer. Lichamelijke en geestelijke achteruitgang gaan vaker samen met psychiatrische problemen. Hierdoor groeit de groep ouderen met psychiatrische problemen en is passende specialistische geestelijke gezondheidszorg belangrijk. Ouderen zijn veelal gebaat bij een integrale behandeling. Dat wil zeggen: een behandeling die verder kijkt dan alleen de klacht(en), maar naar de hele mens en zijn of haar directe leefomgeving. Daarom werken we, daar waar het kan en nodig is, intensief samen met andere zorgpartners en familie of naasten van de cliënt. De behandeling of begeleiding van Vincent Ouderen geeft de cliënt liefst zo veel mogelijk de ruimte voor eigen regie. Zelfstandigheid, menswaardigheid en kwaliteit van leven staan centraal.

Missie: wat doet Vincent Ouderen

Met onze persoonsgerichte en hoogwaardige zorg geven we onze cliënten de kracht en de mogelijkheden om zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren, hun waardigheid te behouden en meer van het leven te genieten. Als kennisdragers met ruime ervaring  op het gebied van ouderenpsychiatrie en cognitieve problematiek, delen wij deze kennis en expertise graag met onze zorgpartners. Samen in het zorgnetwerk pakken we de complexe (ggz-)problematiek aan en hebben oog en zorg voor ouderen.

Onze kracht

Vincent Ouderen ziet altijd de mens in de cliënt. Daarom kijken wij naar alles dat relevant is in zijn of haar leven. We geloven in de kracht van mensen en helpen die kracht te hervinden. Hiervoor werken we actief samen met andere specialismen, vakgebieden, het sociale netwerk rond de cliënt en vooral: de cliënt zelf. Zo komen we soms tot oplossingen die misschien niet zo voor de hand liggen. Wij geloven in kansen en mogelijkheden, staan optimistisch in het leven en in ons vak en bepalen graag samen met de cliënt onze behandelroute.