Eelco Hofma wint René Smeets prijs

Donderdag 15 november heeft Eelco Hofma, psychiater bij Vincent Ouderen, de René Smeets prijs ontvangen. Dit gebeurde in Venlo tijdens het symposium 'Het andere gezicht van dementie', speciaal georganiseerd in het kader van het 10-jarig bestaan van ‘Hulp bij Dementie’.

Een korte samenvatting van de toespraak door Lisette Dickhoff, ketenregisseur Hulp bij Dementie Noord-Limburg, bij de uitreiking van deze bijzondere prijs.

"‘Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.’  Franciscus van Assisi

De Rene Smeets prijs wordt vanavond uitgereikt aan Eelco Hofma, werkzaam als psychiater ouderenzorg en vanaf de start betrokken is bij de ketenzorg dementie in de regio Noord-Limburg. Hij zet zich al 10 jaar in voor Hulp bij Dementie (HbD). Betrokken op een heel bijzonder en ‘zeer speciale eigen wijze’, beroepshalve en zoals hij zegt heel vaak vrijwillig.

Eelco wordt gewaardeerd door zijn collega’s, die collega’s die hij met raad en daad bij staat en waarvoor niets teveel is. Velen van ons werken al jaren voor dat ketenzorg een feit was samen met hem. We hebben in de afgelopen jaren heel veel casussen met Eelco besproken. Hij is voor het bestaan van Hulp bij Dementie de strijd aangegaan. En dan spreek ik namens ons hele team, dat we Eelco hebben leren kennen als een waardevolle collega die absoluut niet in het middelpunt van belangstelling wil staan. Die voor mensen met dementie en diens naaste en voor ons als hulpverleners van onschatbare waarde is.

We hebben moeite moeten doen om hem hier te krijgen en nog meer moeite moeten doen om hem hier tijdens dit symposium te houden om hem de Rene Smeets te kunnen overhandigen. Om jou, Eelco, te laten zien dat wij jou waarderen om wie je bent en wat je doet voor onze cliënten en voor ons. Voor ons ben je onlosmakelijk verbonden met HbD.

‘Iedereen heeft het recht om verkeerde keuzes te maken’. Een van je uitspraken die in ons hoofd gegrift staan. Dank voor wat je doet en voor wie je bent!"

Hulp bij Dementie
Het doel van Hulp bij Dementie is o.a. er voor te zorgen dat cliënt/mantelzorger gebruik kunnen maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. Dat er afspraken gemaakt worden tussen cliënt/mantelzorger en eventuele hulpverleners waar iedereen zich aan houdt. Dat er voor één aanspreekpunt is, de trajectbegeleider/casemanager

De René Smeets prijs
In juni 2009 is door de stuurgroep ‘Hulp bij Dementie’ regio Noord-Limburg de René Smeets prijs in het leven geroepen. Een prijs die wordt toegekend aan initiatieven/ projecten die in de twee jaar voorafgaand aan de uitreiking zijn genomen of gestart. Deze initiatieven/ projecten voldoen aan de volgende criteria:

  • hebben betrekking op zorg en/ of diensten aan mensen met dementie en/ of hun mantelzorgers;
  • hebben betrekking op samenwerking/ ketenzorg tussen minimaal drie organisaties.

Foto v.l.n.r.: Frans Pollux (dagvoorzitter), Lisette Dickhoff, Eelco Hofma en Wilja Brokking.