Inhoud verbindt, doorontwikkeling van IEP

Stel je voor: je hebt dementie en kampt met onbegrepen gedrag. Thuis wonen lukt niet meer en je moet naar een verpleeghuis. Als de gedragsproblemen daar te groot worden, is er IEP.

IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie) heeft laten zien zinnige zorg te leveren, waarbij patiënten na relatief korte tijd terug kunnen naar een veilige woonomgeving met een singnaleringsplan zodat in deze omgeving snel en adequaat gehandeld kan worden wanneer nodig.

Woensdag 27 juni 2018 zijn vier organisaties, die allen werken aan goede zorg voor deze doelgroep in deze regio, bij elkaar gekomen.

De bestuurders hebben de aftrap gedaan en meegegeven waarom zij vinden dat deze samenwerking over de sectoren heen van belang is. Ook hebben ze iedereen meegenomen in de plannen die er zijn om de financiering voor deze doelgroep beter en eenvoudiger vorm te geven. Het team van de IEP in Venray heeft vervolgens laten zien welke nieuwe kennis en expertise ze hebben ontwikkeld in de afgelopen periode, waarbij ze de optimale combinatie hebben gezocht tussen belevingsgerichte zorg uit het verpleeghuis en de ggz verpleging.

Verpleging en behandelaren vanuit Vincent van Gogh, Proteion, De Zorggroep en Land van Horne hebben zich gebogen over de vraag hoe we de zorg van de IEP in Venray en Venlo verder kunnen delen in de regio met verpleeghuizen. Er is nagedacht over het delen van kennis en expertise, het goed uitwerken van cliëntlogistiek, hoe we nog beter op de zorginhoud kunnen samenwerken en hoe we op de afdelingen een goed leerwerkklimaat kunnen creëren.

Een inspirerende middag waarbij afgesproken is dat de uitwisseling van kennis en expertise en de samenwerking in de regio verder gaat groeien.