Samen voor elkaar: 1e in de Vernet Health Ranking!

Donderdag 14 maart zijn wij eerste geworden tijdens de uitreiking van de Vernet Health Ranking. Een ranking die met één cijfer laat zien hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim.

Wij zijn hier best trots op! We zien het namelijk als een verdienste van al onze medewerkers. Zij geven blijk van betrokkenheid bij onze organisatie. Iedere dag opnieuw staan onze collega's klaar om het beste van zichzelf te geven in de zorg voor onze cliënten. Hier bedanken wij ze voor!

Aan ziekteverzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van medewerkers hechten wij als organisatie veel belang. Ons motto daarbij is: als wij goed voor onze medewerkers zorgen, kunnen zij op hun beurt goed voor onze cliënten zorgen.

Binnen de GGZ-sector scoorden wij een mooie 9,5, met Accare als runner-up en GGZ Delfland als derde.

Alles in één rapportcijfer
Elk jaar ontvangen de drie best presterende organisaties uit verschillende gezondheidszorgbranches (ggz, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) een onderscheiding in de vorm van de Vernet Health Ranking award. De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimkosten per medewerker. De metingen worden uitgevoerd per leeftijdsklasse, waarbij ze rekening houden met de leeftijdsopbouw binnen de organisatie. Voor de eindscore wordt ook de stijging c.q. daling van de cijfers ten opzichte van het jaar daarvoor meegenomen.