Zilveren certificaat voor rookvrije verslavingszorg!

Verslavingskunde Nederland reikt certificaten uit voor instellingen die goed op weg zijn in het rookvrij maken van de verslavingszorg, wij ontvingen er twee!

Dinsdag 16 oktober vierde netwerkorganisatie Verslavingskunde Nederland haar eenjarig bestaan tijdens de Landelijke Dag Verslavingskunde in Amersfoort, samen met ruim 550 belangstellenden. De dag dat het thema 'Verslavingskunde nu en in de toekomst' droeg, stond in het teken van onder andere wetenschap, innovatie en ervaringsdeskundigheid. Met herstel bij verslaving als rode draad door de dag.

Zilver!
Tijdens de dag werden certificaten uitgereikt voor instellingen die goed op weg zijn in het rookvrij maken van de verslavingszorg. Vincent van Gogh ontving zowel de bronzen status als de zilveren status. Sinds 1 oktober 2018 zijn alle behandelingen van Vincent Verslavingszorg op alle locaties in Venray, Venlo, Roermond en Weert rookvrij.

De weg naar een rookvrij zorglandschap
Martijn Derks, manager Vincent Verslavingszorg: “De stap die wij op 1 oktober hebben gezet was voor ons een belangrijke stap op de weg naar een rookvrij zorglandschap, wij zijn trots dat we hiermee nu deze certificaten hebben verdiend. Maar we zijn nóg trotser op onze cliënten en medewerkers die meewerken aan ons rookvrije beleid, die niet meer roken tijdens de behandeltijd. De belangrijkste reden voor de keuze om onze verslavingszorg rookvrij te maken is het negatieve effect dat roken heeft op het verslavingsgedrag. Als mensen blijven roken tijdens de behandeling blijft het verslavingsgedrag in stand. Wij dwingen onze cliënten en medewerkers niet om te stoppen met roken. Het blijft altijd een eigen keuze. Maar tijdens een bezoek of verblijf op onze locatie verwachten wij dat iedereen rookvrij is. Cliënten en medewerkers die ook buiten de rookvrije behandeltijd willen stoppen met roken, worden door ons optimaal gestimuleerd en begeleid.”

Verslavingskunde Nederland
Verslavingskunde Nederland is een jaar geleden opgericht vanuit een bevlogen gedeeld gedachtegoed: bijdragen aan een gezonde en veilige maatschappij door het voorkomen en beperken van individuele en maatschappelijke schade als gevolg van verslaving. De samenwerkingspartners binnen Verslavingskunde Nederland zijn: Novadic-Kentron, VNN, Jellinek, Tactus, Antes, Brijder Verslavingszorg, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, Mondriaan, IrisZorg, Leger des Heils, De Hoop, Terwille, Het Zwarte Gat (cliëntenorganisatie), Resultaten Scoren (Kenniscentrum Verslaving), Trimbos-instituut en GGZ Nederland.